مزایده

واگذاری پنج جایگاه سی ان جی


شهرداری نیشابور در نظر دارد نسبت به واگذاری بهره برداری و نگهداری پنج جایگاهسی ان جی از طریق برگزاری مزایده به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت قانونی و فنی بر

 • 1400/06/29
 • 26

کد خبر : 6111

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

مزايده فروش 4 دستگاه اتوبوس


آگهی مزايده عمومي نوبت دوم سازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر شهرداري نيشابور در نظر دارد تعداد 4 دستگاه اتوبوس از رده خارج شده (اسقاطي) خود را ب

 • 1400/04/21
 • 70

کد خبر : 5885

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

آگهي مزايده فروش زمين شهرداري نيشابور


شهرداري نيشابور در نظر دارد 5 قطعه زمين به شرح ذيل را از طريق برگزاري مزايده بفروش رساند. لذا از كليه متقاضيان دعوت به عمل مي آيد جهت دريافت اسناد مزايده و اطلاعات تكميلي به سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرسir.www.setadiran و سايت شهرداري به آدرس www.neyshabur.ir مراجعه نمايند. كليه جزئيات در اسناد مزايده درج شده است.

 • 1400/04/02
 • 238

کد خبر : 5674

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

مزایده نوبت اول تعداد 4 دستگاه اتوبوس از رده خارج شده (اسقاطي)


سازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر شهرداري نيشابور در نظر دارد تعداد 4 دستگاه اتوبوس از رده خارج شده (اسقاطي) خود را با مشخصات ذيل را از طريق مزايده عمومی بفروش رساند.

 • 1400/03/18
 • 114

کد خبر : 5616

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

درج اگهي مزايده نوبت دوم مركز معاينه فني خودرو سبك


تجديد آگهي مزايده نوبت دوم شهرداري نيشابور (مركز معاينه فني خودرو سبك واقع در بلوار سيمتري طالقاني- نبش خيابان ميثم تمار)

 • 1400/03/18
 • 165

کد خبر : 5614

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

مزایده مركز معاينه فني خودرو سبك شهرداري


شهرداري نيشابور در نظر دارد مركز معاينه فني خودرو سبك شهرداري را از طريق برگزاري مزايده براي مدت يكسال به متقاضيان واگذار نمايد، لذا بدينوسيله از كليه متقاضيان دعوت به عمل مي آيد جهت دريافت اسناد مزايده و اطلاعات تكميلي به سايت شهرداري نيشابور به آدرس www.neyshabur.ir مراجعه و اسناد مزايده را دريافت نمايند.

 • 1400/2/2
 • 351

کد خبر : 5532

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

مزايده هاي اتاق تايپ و تكثير ستاد و منطقه دو


شهرداري نيشابور در نظر دارد مكان هاي ذيل را از طريق برگزاري مزايده براي مدت يكسال به متقاضيان واگذار نمايد، لذا بدينوسيله از كليه متقاضيان دعوت به عمل مي آيد جهت دريافت اسناد مزايده و اطلاعات تكميلي به سايت شهرداري نيشابور به آدرس www.neyshabur.ir مراجعه و اسناد مزايده را دريافت نمايند.

 • 1400/02/02
 • 326

کد خبر : 5521

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

فروش تعداد 8 دستگاه میدل باس پیشرو دیزل


سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نیشابور برابر مجوزهای اخذ شده در نظر دارد تعداد 8 دستگاه میدل باس پیشرو دیزل با مشخصات ارائه شده را از طریق مزایده به فروش برساند.

 • 1400/1/24
 • 453

کد خبر : 5477

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

مزایده تابلوهای تبلیغاتی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری نیشابور


سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری نیشابور در نظر دارد تعداد ۷ عدد تابلوی تبلیغاتی را از طریق مزایده واگذار نماید

 • 1400/01/21
 • 435

کد خبر : 5447

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

اجاره مغازه هاي پايانه بابك كريمي شهرداري نيشابور


شهرداري نيشابور در نظر دارد مغازه هاي پايانه بابك كريمي واقع در خيابان احمدآباد را از طريق برگزاري مزايده براي مدت دوسال واگذار نمايد.

 • 1400/01/15
 • 379

کد خبر : 5425

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

فروش اراضی شهرداری نیشابور


آگهي مزايده نوبت دوم شهرداري نيشابور در نظر دارد 2 قطعه زمين به شرح ذيل را از طريق برگزاري مزايده بفروش رساند. لذا از كليه متقاضيان دعوت به

 • 1399/12/27
 • 550

کد خبر : 5397

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

اصلاحیه مزایده واگذاري مركز معاينه فني خودرو سبك


پيرو آگهي مزايده شماره 32588-99/11/26 موضوع واگذاري مركز معاينه فني خودرو سبك شهرداري بدينوسيله مبلغ پايه مزايد

 • 1399/12/13
 • 452

کد خبر : 5319

ادامه مطلب