فراخوان

فراخوان توان سنجي پيمانكاران جهت انجام پروژه مميزي املاك، اصناف، معابر و تهيه نقشه GIS شهرداري نيشابور


آگهي فراخوان توان سنجي شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به انجام پروژه مميزي املاك، اصناف، معابر و تهيه نقشه GIS شهر نيشابور از طريق عقد قراردا

 • 1400/10/25
 • 58

کد خبر : 6401

ادامه مطلب
منقضی شد فراخوان

تمديد مهلت فراخوان توان سنجي پيمانكاران خدمات شهري – شهرداري نيشابور


((تمديد مهلت فراخوان توان سنجي پيمانكاران خدمات شهري – شهرداري نيشابور)) شهرداري نيشابور در نظر دارد به جهت واگذاري خدمات شهري شامل تنظيف شهر

 • 1400/09/09
 • 96

کد خبر : 6257

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

تمديد مهلت فراخوان توان سنجي پيمانكاران خدمات شهري – شهرداري نيشابور​


((تمديد مهلت فراخوان توان سنجي پيمانكاران خدمات شهري – شهرداري نيشابور)) شهرداري نيشابور در نظر دارد به جهت واگذاري خدمات شهري شامل تنظيف شهر

 • 1400/08/23
 • 115

کد خبر : 6221

ادامه مطلب
منقضی شد فراخوان

فراخوان توان سنجي پيمانكاران خدمات شهري


شهرداري نيشابور در نظر دارد به جهت واگذاري خدمات شهري شامل تنظيف شهري،جمع آوري پسماند و...در شهر نيشابور به بخش خصوصي برابر پيمانهاي ذيل نسبت به شناسايي ، توان سنجي و ارزيابي كيفي شركتهاي پيمانكاري اقدام نمايد .

 • 1400/08/08
 • 160

کد خبر : 6178

ادامه مطلب
منقضی شد فراخوان
منقضی شد مزایده

واگذاری پنج جایگاه سی ان جی


شهرداری نیشابور در نظر دارد نسبت به واگذاری بهره برداری و نگهداری پنج جایگاهسی ان جی از طریق برگزاری مزایده به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت قانونی و فنی بر

 • 1400/06/29
 • 201

کد خبر : 6111

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

اجرای دیوارگذاری زیرگذر عماریاسر


آگهی مناقصه نوبت دوم شهرداری نیشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه داخلی اجرای دیوارگذاری زیرگذر عماریاسر را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد

 • 1400/06/24
 • 157

کد خبر : 6097

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

بكارگيري راننده پايه يك به صورت حجمي


آگهی مناقصه عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نیشابور به استناد مجوزهای صادره از طرف هیأت مدیره سازمان و تبصره بند 14 ماده 80

 • 1400/06/11
 • 170

کد خبر : 6078

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

دیوار گذاری زیرگذر عماریاسر


شهرداری نیشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه داخلی اجرای پروژه دیوار گذاری زیرگذر عماریاسر از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نمای

 • 1400/06/03
 • 170

کد خبر : 6062

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

بكارگيري راننده پايه يك به صورت حجمي


آگهی نوبت دوم مناقصه عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نیشابور به استناد مجوزهای صادره از طرف هیأت مدیره سازمان و تبصره بند 14 ماد

 • 1400/05/19
 • 181

کد خبر : 6003

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

بکارگیری راننده با خودرو نیسان کمپرسی


آگهي مناقصه نوبت دوم شهرداري نيشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه نسبت به بكارگيري راننده به همراه خودروهاي سبك و سنگين مورد نياز خود بصو

 • 1400/05/02
 • 236

کد خبر : 5961

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

بکارگیری راننده با خودرو لودر


آگهي مناقصه نوبت دوم شهرداري نيشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه نسبت به بكارگيري راننده به همراه خودروهاي سبك و سنگين مورد نياز

 • 1400/05/02
 • 205

کد خبر : 5955

ادامه مطلب