مناقصه

مناقصه پروژه هاي عمراني ، خدماتي و خريد 10 عدد دوربين نظارت تصويري AXIS Q6075


«آگهي مناقصه » با عنايت به اينكه شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه هاي عمراني و خدماتي و همچنين خريد اقلامذيل از طريق برگ

 • 1401/04/11
 • 103

کد خبر : 7121

ادامه مطلب
مزایده

آگهی مزایده بهره برداری سالن ورزش های رزمی فرهنگسرای سیمرغ سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری نیشابور


مزایده نوبت دوم نظر به اینکه سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری نیشابور در نظر دارد سالن ورزشی فرهنگسرای سیمرغ را با شرایط موجود از طریق برگزاری م

 • 1401/03/29
 • 42

کد خبر : 7074

ادامه مطلب
مناقصه

خريد اقلام و اجراي پروژه هاي عمراني


«آگهي مناقصه » با عنايت به اينكه شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به خريد اقلام و اجراي پروژه هاي عمراني ذيل از طريق برگزاري مناقصه اقد

 • 1401/03/29
 • 74

کد خبر : 7068

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

اجاره مغازه هاي مجموعه ابرشهر واقع در ضلع جنوب افلاك نما شهرداري نيشابور


آگهـي مزايـده نوبت دوم شهرداري نيشابور در نظر دارد مغازه هاي واقع در ضلع جنوب افلاك نما- مجموعه ابرشهر را از طريق برگزاري مزايده براي مدت يكسال

 • 1401/3/8
 • 75

کد خبر : 7006

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مطالعات اوليه پارك جنگلي 200 هكتاري شمال شهر (شهرداري نيشابور)


فراخوان توان سنجي و مناقصه شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به انجام مطالعات اوليه پارك جنگلي 200 هكتاري شمال شهر اقدام نمايد . لذا بدينوسيله از كل

 • 1401/03/07
 • 91

کد خبر : 6991

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

واگذاري جايگاه هاي سي ان جي (جايگاه فضل)


آگهي مزايـده » نوبت چهارم با عنايت به اينكه شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به واگذاري، بهره برداري و نگهداري جايگاه فضل واقع در

 • 1401/02/29
 • 54

کد خبر : 6941

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

خريد اقلام و اجراي پروژه های عمرانی


«آگهي مناقصه » نوبت اول با عنايت به اينكه شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به خريد اقلام و اجراي پروزه هاي عمراني ذيل از طريق برگزار

 • 1401/2/29
 • 79

کد خبر : 6939

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

فراخوان نوبت دوم توان سنجي و مناقصه نگهداري بوستان هاي ارغوان و افرينش


آگهي فراخوان توان سنجي و مناقصه (نوبت دوم) شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به واگذاري پروژه نگهداري فضاي سبز بوستان هاي ارغوان و آفرينش به

 • 1401/02/29
 • 59

کد خبر : 6937

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

آگهی مزایده بهره برداری سالن ورزش های رزمی فرهنگسرای سیمرغ سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری نیشابور


آگهی مزایده بهره برداری سالن ورزش های رزمی فرهنگسرای سیمرغ سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری نیشابور

 • 1401/2/21
 • 48

کد خبر : 6934

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مطالعات اوليه پارك جنگلي 200 هكتاري شمال شهر


فراخوان توان سنجي و مناقصه شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به انجام مطالعات اوليه پارك جنگلي 200 هكتاري شمال شهر اقدام نمايد. لذا بدينوسيله از

 • 1401/02/11
 • 82

کد خبر : 6853

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

واگذاري اتاق هاي تايپ و تكثير شهرداري ستاد و منطقه دو


آگهي مزايده شهرداري نيشابور در نظر دارد اتاق هاي تايپ و تكثير خود واقع در ساختمان ستاد و شهرداري منطقه دو را از طريق برگزاري مزايده براي مدت دو سال

 • 1401/2/1
 • 73

کد خبر : 6786

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

واگذاري جايگاه cngفضل


«آگهي مزايـده » نوبت سوم با عنايت به اينكه شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به واگذاري، بهره برداري و نگهداري جايگاه فضل واقع در بلو

 • 1401/1/21
 • 92

کد خبر : 6763

ادامه مطلب