مهاجرت به کانادا
مناقصه

خريد و نصب قطعات پلي اتيلن ، كفپوش زمين بازي كودكان ، مخزن سه و چهار چرخ ولاينرهاي پوششي لندفيل زباله گاه


آگهي مناقصه شهرداري نيشابور در نظر دارد مناقصات جدول ذيل را به متقاضيان واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از كليه متقاضيان حقوقي و حقيقي واجد صل

 • 1403/02/26
 • 26

کد خبر : 10593

ادامه مطلب
مزایده

واگذاري(اجاره)اماكن و تابلوهاي تبليغاتي سطح شهر (شهرداري نيشابور)


آگهي مزايده شهرداري نيشابور در نظر دارد از طريق برگزاري مزايده اماكن و تابلوهاي تبليغاتي جدول ذيل را به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط بصورت حق بهر

 • 1403/2/16
 • 57

کد خبر : 10554

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصه بهره برداري از تعداد 10 دستگاه اتوبوس متعلق به سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداري نيشابور و خريد و نصب تابلو هاي اطلاعاتي-مقصد نماي شهري


آگهي مناقصه شهرداري نيشابور در نظر دارد مناقصه بهره برداري از تعداد 10 دستگاه اتوبوس متعلق به سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداري نيشابور

 • 1403/02/01
 • 69

کد خبر : 10496

ادامه مطلب
منقضی شد فراخوان

اصلاحیه دفترچه واگذاري خدمات شهري شامل تنظيف شهري،جمع آوري پسماند و...در شهر نيشابور


نسخه نهایی دفترچه فراخوان توان سنجی پیمانکاران شهری جایگزین گردید شهرداري نيشابور در نظر دارد به جهت واگذاري خدمات شهري شامل تنظيف شهري،جمع آوري پسماند و...در شهر نيشابور به مدت 2 سال به بخش خصوصي ، برابر پيمانهاي ذيل ، نسبت به شناسايي ، توان سنجي و ارزيابي كيفي شركتهاي پيمانكاري اقدام نمايد

 • 1403/01/07
 • 194

کد خبر : 10365

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

واگذاري كليه امور بيمه اي


شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به واگذاري كليه امور بيمه اي خود و سازمانهاي تابعه اعم از بيمه نامه تكميل درمان كاركنان و همچنين ساير بيمه نامه هاي ثالث و مسئوليت مورد نياز در سال 1403 از طريق برگزاري مناقصه به شركت بيمه معتبر اقدام نمايد. لذا كليه شركتهاي بيمه واجد صلاحيت مي توانند از تاريخ درج آگهي تا ساعت 14 مورخ 1403/1/18 جهت دريافت اسناد مناقصه و اطلاعات تكميلي به سايت ستاد ايران به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمايند. - آخرين مهلت شركت در مناقصه و ثبت قيمت تا ساعت 14 مورخ 1403/1/28 در سامانه ستاد ايران مي باشد. هزينه درج آگهي هاي مناقصه به عهده برنده مناقصه مي‌باشد .

 • 1403/01/07
 • 78

کد خبر : 10363

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

واگذاري، بهره برداري و نگهداري 5 جايگاه CNG


شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به واگذاري، بهره برداري و نگهداري 5 جايگاه CNG از طريق برگزاري مزايده به اشخاص حقوقي واجد صلاحيت قانوني و فني براي مدت دو سال به شرح ذيل اقدام نمايد، لذا از كليه شركتهاي داراي گواهي صلاحيت از شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي و داراي ظرفيت قانوني دعوت به عمل مي آيد جهت دريافت اسناد مزايده و اطلاعات تكميلي حداكثر تا ساعت 14 مورخ 1403/1/18 به سامانه ستاد به آدرس WWW.setadiran.ir مراجعه نمايند.آخرين مهلت ارائه پيشنهاد قيمت در سامانه ستاد تا پايان وقت اداري (ساعت 14) مورخ 1403/01/28

 • 1403/01/07
 • 88

کد خبر : 10361

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

اجراي پروژه هاي خدماتي و عمراني


آگهي مناقصه شهرداري نيشابور در نظر دارد مناقصه اجراي پروژه هاي خدماتي و عمراني جدول ذيل را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. لذا ا

 • 1402/12/5
 • 170

کد خبر : 10345

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

بهره برداري از تعداد 10 دستگاه اتوبوس


آگهي مناقصه نوبت دوم شهرداري نيشابور در نظر دارد مناقصه بهره برداري از تعداد 10 دستگاه اتوبوس متعلق به سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداري نيشا

 • 1402/11/25
 • 101

کد خبر : 10339

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

خريد ، نصب و اخذ استاندارد بهره برداري مجتمع پلي اتيلن و وسايل بازي كودك و واگذاري امورات مربوط به بهره برداري از 12 دستگاه ماشين آلات زيرسازي عمراني


فراخوان مناقصه شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به خريد ، نصب و اخذ استاندارد بهره برداري مجتمع پلي اتيلن و وسايل بازي كودك و واگذاري امورات مربوط

 • 1402/11/10
 • 127

کد خبر : 10265

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

خريد گل ، گونه هاي گياهي و درخت


فراخوان مناقصه (نوبت اول) شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به خريد گل ، گونه هاي گياهي و درخت طبق جدول ذيل اقدام نمايد. لذا بدينوسيله از كليه اش

 • 1402/10/21
 • 133

کد خبر : 10253

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

واگذاري امورات مربوط به بهره برداري از تعداد 10 دستگاه اتوبوس جهت جابجايي مسافر در سرويس هاي برون شهري و درون شهري و خريد ، ساخت و نصب 2 دستگاه آسانسور و خدمات نگهباني ، نظافت و پشتيباني 24 ساعته


آگهي مناقصه نوبت اول شهرداري نيشابور در نظر دارد مناقصه بهره برداري از تعداد 10 دستگاه اتوبوس متعلق به سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداري نيشا

 • 1402/10/23
 • 105

کد خبر : 10251

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصه خريد ، ساخت و نصب 2 دستگاه آسانسور و خدمات نگهباني 24 ساعته نظافت ،نگهداري فني و پشتيباني


آگهي مناقصه نوبت اول شهرداري نيشابور در نظر دارد مناقصه خريد ، ساخت و نصب 2 دستگاه آسانسور و خدمات نگهباني 24 ساعته نظافت ،نگهداري فني و پشتيبان

 • 1402/10/14
 • 100

کد خبر : 10221

ادامه مطلب