منقضی شد فراخوان
منقضی شد مزایده

واگذاری پنج جایگاه سی ان جی


شهرداری نیشابور در نظر دارد نسبت به واگذاری بهره برداری و نگهداری پنج جایگاهسی ان جی از طریق برگزاری مزایده به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت قانونی و فنی بر

 • 1400/06/29
 • 97

کد خبر : 6111

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

اجرای دیوارگذاری زیرگذر عماریاسر


آگهی مناقصه نوبت دوم شهرداری نیشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه داخلی اجرای دیوارگذاری زیرگذر عماریاسر را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد

 • 1400/06/24
 • 66

کد خبر : 6097

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

بكارگيري راننده پايه يك به صورت حجمي


آگهی مناقصه عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نیشابور به استناد مجوزهای صادره از طرف هیأت مدیره سازمان و تبصره بند 14 ماده 80

 • 1400/06/11
 • 78

کد خبر : 6078

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

دیوار گذاری زیرگذر عماریاسر


شهرداری نیشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه داخلی اجرای پروژه دیوار گذاری زیرگذر عماریاسر از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نمای

 • 1400/06/03
 • 86

کد خبر : 6062

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

بكارگيري راننده پايه يك به صورت حجمي


آگهی نوبت دوم مناقصه عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نیشابور به استناد مجوزهای صادره از طرف هیأت مدیره سازمان و تبصره بند 14 ماد

 • 1400/05/19
 • 97

کد خبر : 6003

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

بکارگیری راننده با خودرو نیسان کمپرسی


آگهي مناقصه نوبت دوم شهرداري نيشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه نسبت به بكارگيري راننده به همراه خودروهاي سبك و سنگين مورد نياز خود بصو

 • 1400/05/02
 • 143

کد خبر : 5961

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

بکارگیری راننده با خودرو لودر


آگهي مناقصه نوبت دوم شهرداري نيشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه نسبت به بكارگيري راننده به همراه خودروهاي سبك و سنگين مورد نياز

 • 1400/05/02
 • 106

کد خبر : 5955

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

بکارگیری راننده با خودرو کامیون ده تن


آگهي مناقصه نوبت دوم شهرداري نيشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه نسبت به بكارگيري راننده به همراه خودروهاي سبك و سنگين مورد نياز

 • 1400/05/02
 • 102

کد خبر : 5949

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

بکارگیری راننده با خودرو غلطک کششی زیرسازی با تراکتور


آگهي مناقصه نوبت دوم شهرداري نيشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه نسبت به بكارگيري راننده به همراه خودروهاي سبك و سنگين مورد نياز

 • 1400/05/02
 • 101

کد خبر : 5943

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

بکارگیری راننده با خودرو خاور کمپرسی


آگهي مناقصه نوبت دوم شهرداري نيشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه نسبت به بكارگيري راننده به همراه خودروهاي سبك و سنگين مورد نياز

 • 1400/05/02
 • 105

کد خبر : 5937

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

بکارگیری راننده با خودرو خاور آبیاری 5000 لیتری


آگهي مناقصه نوبت دوم شهرداري نيشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه نسبت به بكارگيري راننده به همراه خودروهاي سبك و سنگين مورد نياز

 • 1400/05/02
 • 96

کد خبر : 5935

ادامه مطلب