مناقصه

خرید مصالح آسفالتی (سنگی و آهکی) و تحویل در محل کارخانه آسفالت شهرداری نیشابور به میزان سی هزار تن


شهرداری نیشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه داخلی اجرای پروژه خرید مصالح آسفالتی (سنگی و آهکی) و تحویل در محل کارخانه آسفالت شهرداری نیشابور به میزان سی هزار تن را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .

 • 1400/02/07
 • 45

کد خبر : 5546

ادامه مطلب
مزایده

مزایده مركز معاينه فني خودرو سبك شهرداري


شهرداري نيشابور در نظر دارد مركز معاينه فني خودرو سبك شهرداري را از طريق برگزاري مزايده براي مدت يكسال به متقاضيان واگذار نمايد، لذا بدينوسيله از كليه متقاضيان دعوت به عمل مي آيد جهت دريافت اسناد مزايده و اطلاعات تكميلي به سايت شهرداري نيشابور به آدرس www.neyshabur.ir مراجعه و اسناد مزايده را دريافت نمايند.

 • 1400/2/2
 • 69

کد خبر : 5532

ادامه مطلب
مزایده

مزايده هاي اتاق تايپ و تكثير ستاد و منطقه دو


شهرداري نيشابور در نظر دارد مكان هاي ذيل را از طريق برگزاري مزايده براي مدت يكسال به متقاضيان واگذار نمايد، لذا بدينوسيله از كليه متقاضيان دعوت به عمل مي آيد جهت دريافت اسناد مزايده و اطلاعات تكميلي به سايت شهرداري نيشابور به آدرس www.neyshabur.ir مراجعه و اسناد مزايده را دريافت نمايند.

 • 1400/02/02
 • 47

کد خبر : 5521

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

فروش تعداد 8 دستگاه میدل باس پیشرو دیزل


سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نیشابور برابر مجوزهای اخذ شده در نظر دارد تعداد 8 دستگاه میدل باس پیشرو دیزل با مشخصات ارائه شده را از طریق مزایده به فروش برساند.

 • 1400/1/24
 • 104

کد خبر : 5477

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

مزایده تابلوهای تبلیغاتی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری نیشابور


سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری نیشابور در نظر دارد تعداد ۷ عدد تابلوی تبلیغاتی را از طریق مزایده واگذار نماید

 • 1400/01/21
 • 177

کد خبر : 5447

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

خرید 1000 تن قیر و حمل به کارخانه آسفالت شهرداری نیشابور


شهرداری نیشابور در نظر دارد پروژه مذکور را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید

 • 1400/1/26
 • 130

کد خبر : 5431

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

اجاره مغازه هاي پايانه بابك كريمي شهرداري نيشابور


شهرداري نيشابور در نظر دارد مغازه هاي پايانه بابك كريمي واقع در خيابان احمدآباد را از طريق برگزاري مزايده براي مدت دوسال واگذار نمايد.

 • 1400/01/15
 • 164

کد خبر : 5425

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

فروش اراضی شهرداری نیشابور


آگهي مزايده نوبت دوم شهرداري نيشابور در نظر دارد 2 قطعه زمين به شرح ذيل را از طريق برگزاري مزايده بفروش رساند. لذا از كليه متقاضيان دعوت به

 • 1399/12/27
 • 258

کد خبر : 5397

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

اگهي مناقصه بيمه تكميلي سال 1400


آگهي مناقصه شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به واگذاري كليه امور بيمه اي خود و سازمانهاي تابعه اعم از بيمه نامه تكميل درمان كاركنان و همچنين س

 • 1399/12/16
 • 374

کد خبر : 5351

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

1- احداث کندرو کمپ زائر 2- خرید تجهیزات مرکز مدیریت ترافیک و چراغ های فرماندهی سطح شهر نیشابور


شهرداري نيشابور درنظر دارد اجراي پروژه ذيل را ازطريق مناقصه به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از كليه اشخاص حقوقي واجد صلاحيت دعوت به عمل مي آيد جهت دریافت اسنادمناقصه به سایت ستاد(سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) به مراجعه نمایند.

 • 1399/12/16
 • 223

کد خبر : 5343

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

اصلاحیه مزایده واگذاري مركز معاينه فني خودرو سبك


پيرو آگهي مزايده شماره 32588-99/11/26 موضوع واگذاري مركز معاينه فني خودرو سبك شهرداري بدينوسيله مبلغ پايه مزايد

 • 1399/12/13
 • 222

کد خبر : 5319

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

خرید 1000 تن قیر و حمل به کارخانه آسفالت شهرداری نیشابور و احداث تقاطع ریلی شهر کهن نیشابور


شهرداری نیشابور در نظر دارد اجرای پروژه های ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . 1- خرید 1000 تن قیر و حمل به کارخانه آسفا

 • 1399/12/12
 • 186

کد خبر : 5313

ادامه مطلب