مهاجرت به کانادا
ردیف عنوان توضیحات تاریخ انتشار جزئیات
1 مطالعات جامع حمل و نقل و تزافیک شهر نیشابور(ساخت مدلهای بر آورد تقاضا) --- 1402/05/07
2 مطالعات جامع حمل و نقل و تزافیک شهر نیشابور(ساخت مدلهای بر آورد تقاضا) --- 1402/05/07
3 مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر نیشابور(خلاصه مدلهای ایجاد سفر) --- 1402/05/07
4 مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر نیشابور(خلاصه مدلهای ایجاد سفر) --- 1402/05/07
5 مدلسازی مطالعات --- 1402/04/12
6 خلاصه مدل های برتر --- 1402/04/12
7 مطالعات جامع نیشالور تا مر حله مدلسازی --- 1402/02/25
8 نگاهی به (قاعده فقهی اقدام) از منظر مسئولیت مدنی و کیفری منجیان غریق در اماکن آبی مجاز حجت سعادتی - دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور- مدرس نجات غریق و عضو کمیته حقوقی فدراسیون نجات غریق و غواصی جمهوری اسلامی ایران در شمال شرق کشور و کارشناس حقوقی و ثبتی با بیش از ۱۰ سال تجربه در مراجع قضایی 1400/05/13
9 نقش تحلیل هزینه چرخه عمر(LCCA) در مدیریت روسازی معابر نقش تحلیل هزینه چرخه عمر(LCCA) در مدیریت روسازی معابر 1398/06/05
10 مقاله رهیافت پیشایندی و ارتباط آن با برنامه ریزی شهری رهیافت پیشایندی و ارتباط آن با برنامه ریزی شهری 1398/06/05
11 عوامل موثر بر تاخیر پروژه های عمرانی با تاکید بر تجارب شهر تهران مقاله عوامل موثر بر تاخیر پروژه های عمرانی با تاکید بر تجارب شهر تهران 1398/06/05