مهاجرت به کانادا

شماره تماس های ضروری


تماس های ضروری شهر نیشابور پیش شماره: 051 اورژانس 115 اطلاعات تلفن 118 آتش نشانی 125 هواشناسی

  • 1400/12/23
  • 4260

کد خبر : 6634

ادامه مطلب

برنامه های سالروز ورود حضرت امام رضا (ع) به نیشابور و روز ملی خراسان 98


برنامه های سالروز ورود حضرت امام رضا (ع) به نیشابور و روز ملی خراسان 98 یکشنبه ٩تیر ٩8 ساعت 5عصر حرکت نمادین کاروان استقبال از امام رضا(ع) به

  • 1398/04/09
  • 4177

کد خبر : 3656

ادامه مطلب

در مورد خیام


در کـــارگــه کـــوزه گری رفـــــتم دوش دیــــدم دو هـــزار کـــوزه گویا و خموش ناگاه یکـــی کوزه بـــر آورد خـــــــروش کــو کوزه گر و کوزه خر و کوزه فروش

  • 1398/03/05
  • 5589

کد خبر : 3523

ادامه مطلب

28 اردیبهشت روز بزرگداشت خیام نیشابوری


در کـــارگــه کـــوزه گری رفـــــتم دوش دیــــدم دو هـــزار کـــوزه گویا و خموش ناگاه یکـــی کوزه بـــر آورد خـــــــروش کــو کوزه گر و کوزه خر و کوزه فروش

  • 1398/02/28
  • 6543

کد خبر : 3493

ادامه مطلب