مهاجرت به کانادا
منقضی شد فراخوان

درخواست درج اگهي مناقصه عمليات زنده گيري و نگهداري موقت سگهاي بلاصاحب


فراخوان مناقصه (نوبت اول) شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به اجراي عمليات زنده گيري و نگهداري موقت سگهاي بلاصاحب اقدام نمايد. لذا بدينو

 • 1402/08/16
 • 65

کد خبر : 9882

ادامه مطلب
منقضی شد فراخوان

درخواست درج اگهي مزايده واگذاري (اجاره) اماكن و همچنين حمل مكانيزه خاك و نخاله ساختماني از طريق استقرار باكس هاي مخصوص


فراخوان مزايده شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به واگذاري (اجاره) اماكن و همچنين حمل مكانيزه خاك و نخاله ساختماني از طريق استقرار باكس هاي

 • 1402/08/16
 • 56

کد خبر : 9880

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

آگهي مزايده نوبت اول فروش زمين و مغازه تجاري شهرداري نيشابور


آگهي مزايده نوبت اول شهرداري نيشابور در نظر دارد 11 قطعه زمين و يك باب مغازه تجاري به شرح ذيل را از طريق برگزاري مزايده بفروش رساند. لذا

 • 1402/8/8
 • 148

کد خبر : 9872

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

آگهي مناقصه اجراي پروژه هاي عمراني


فراخوان مناقصه شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه هاي عمراني ذيل اقدام نمايد. لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقي واجد صلاحيت قا

 • 1402/8/2
 • 106

کد خبر : 9838

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

درخواست درج اگهي مناقصه (نوبت اول) اجراي پروژه هاي عمراني


فراخوان مناقصه نوبت اول شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه هاي عمراني ذيل اقدام نمايد. لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقي وا

 • 1402/07/19
 • 114

کد خبر : 9758

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

درخواست درج اگهي مناقصه (نوبت اول) اجراي پروژه هاي عمراني


فراخوان مناقصه نوبت اول شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه هاي عمراني ذيل اقدام نمايد. لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقي وا

 • 1402/07/19
 • 107

کد خبر : 9756

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

درخواست درج اگهي مناقصه (نوبت اول) اجراي پروژه هاي عمراني


فراخوان مناقصه نوبت اول شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه هاي عمراني ذيل اقدام نمايد. لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقي وا

 • 1402/07/19
 • 92

کد خبر : 9754

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

درج اگهي مناقصه (نوبت اول) بازسازي مقبره مشاهير ارامگاه عطار


فراخوان مناقصه نوبت اول شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به بازسازي مقبره مشاهير آرامگاه عطار اقدام نمايد. لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقي واج

 • 1402/07/19
 • 77

کد خبر : 9752

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

درج اگهي مناقصه (نوبت اول) خريد يكدستگاه فايروال سخت افزاري به همراه نصب و راه اندازي حضوري و پشتيباني يكساله از طريق ريموت و تلفن


فراخوان مناقصه نوبت اول شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به خريد يك دستگاه فايروال سخت افزاري به همراه نصب و راه اندازي حضوري و پشتيباني

 • 1402/07/09
 • 102

کد خبر : 9666

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

درخواست درج اگهي مزايده واگذاري (اجاره) اماكن و فروش چوب و ريشه درختان


فراخوان مزايده شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به واگذاري(اجاره) اماكن و همچنين فروش چوب و ريشه درختان طبق جدول ذيل اقدام نمايد. لذا بدينو

 • 1402/07/09
 • 125

کد خبر : 9664

ادامه مطلب
منقضی شد فراخوان

آگهي فراخوان شناسايي زمين جهت احداث بازارچه محلي


شهرداري نيشابور در نظر دارد از طريق مشاركت با بخش خصوصي نسبت به راه اندازي بازارچه هاي محلي موقت اقدام نمايد، لذا بدينوسيله از كليه متقاضياني كه داراي

 • 1402/7/8
 • 88

کد خبر : 9662

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

آگهي مناقصه (نوبت اول) اجراي پروژه هاي عمراني


فراخوان مناقصه نوبت اول شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه هاي عمراني ذيل اقدام نمايد. لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقي واجد صلاحي

 • 1402/07/08
 • 115

کد خبر : 9660

ادامه مطلب