مزایده

مزایده تابلوهای تبلیغاتی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری نیشابور


سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری نیشابور در نظر دارد تعداد ۷ عدد تابلوی تبلیغاتی را از طریق مزایده واگذار نماید

 • 1400/01/21
 • 36

کد خبر : 5447

ادامه مطلب
مزایده

اجاره مغازه هاي پايانه بابك كريمي شهرداري نيشابور


شهرداري نيشابور در نظر دارد مغازه هاي پايانه بابك كريمي واقع در خيابان احمدآباد را از طريق برگزاري مزايده براي مدت دوسال واگذار نمايد.

 • 1400/01/15
 • 70

کد خبر : 5425

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

فروش اراضی شهرداری نیشابور


آگهي مزايده نوبت دوم شهرداري نيشابور در نظر دارد 2 قطعه زمين به شرح ذيل را از طريق برگزاري مزايده بفروش رساند. لذا از كليه متقاضيان دعوت به

 • 1399/12/27
 • 139

کد خبر : 5397

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

اصلاحیه مزایده واگذاري مركز معاينه فني خودرو سبك


پيرو آگهي مزايده شماره 32588-99/11/26 موضوع واگذاري مركز معاينه فني خودرو سبك شهرداري بدينوسيله مبلغ پايه مزايد

 • 1399/12/13
 • 123

کد خبر : 5319

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

فروش اراضي شهرداري نيشابور


آگهي مزايده شهرداري نيشابور در نظر دارد 3 قطعه زمين به شرح ذيل را از طريق برگزاري مزايده بفروش رساند. لذا از كليه متقاضيان دعوت به عمل مي آيد ج

 • 1399/12/10
 • 306

کد خبر : 5302

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

مزايده اجاره مغازه هاي پايانه بابك كريمي شهرداري نيشابور


اجاره مغازه هاي پايانه بابك كريمي واقع در خيابان احمد آباد

 • 1399/12/06
 • 162

کد خبر : 5287

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

فروش 8 دستگاه میدل باس


سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نیشابور برابر مجوزهای اخذ شده در نظر دارد تعداد 8 دستگاه میدل باس پیشرو دیزل با مشخصات ذیل را از طریق مزایده به فروش برساند.

 • 1399/12/03
 • 109

کد خبر : 5278

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

مزايده مركز معاينه فني خودرو سبك


شهرداري نيشابور در نظر دارد مركز معاينه فني خودرو سبك واقع در بلوار سيمتري طالقاني- نبش خيابان ميثم تمار را از طريق برگزاري مزايده براي مدت يكسال با مبلغ پايه ماهيانه 60/000/000 ريال به بخش خصوصي واگذار نمايد.

 • 1399/11/26
 • 818

کد خبر : 5265

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

مزایده میدان احشام


شهرداری نیشابور در نظر دارد میدان احشام واقع در جاده نیشابور- کاشمر را به صورت اجاره ...

 • 1399/7/24
 • 991

کد خبر : 5111

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

آگهي مزايده اجاره اتوبوس دوچرخه نوبت دوم


سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافرشهرداری نیشابور برابر مجوزهای اخذ شده در نظر دارد یک دستگاه اتوبوس دوچرخه .....

 • 1399/6/31
 • 962

کد خبر : 5027

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

مزایده نوبت دوم تابلو های تبلیغاتی


سازمان فرهنگی ورزشی اجتماعی شهرداری نیشابور با همکاری سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری در نظر دارد تعداد 15 عدد تابلو ...

 • 1399/06/16
 • 1055

کد خبر : 5014

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

مزایده عمومی نوبت اول اتوبوس دو چرخه


سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نیشابور برابر مجوزهای اخذ شده در نظر دارد یک دستگاه اتوبوس دوچرخه با مشخصات ذیل را از طریق مزایده به صورت

 • 1399/06/04
 • 1025

کد خبر : 4980

ادامه مطلب