منقضی شد مناقصه

بکارگیری راننده با خودرو وانت پیکان مدل 89 به بالا


شهرداري نيشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه نسبت به بكارگيري راننده به همراه خودروهاي سبك و سنگين مورد نياز خود بصورت پيمانكاري جهت ستاد، مناطق

 • 1399/04/09
 • 1180

کد خبر : 4828

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

بکارگیری راننده با خودرو مزدا دو کابین مدل 89 به بالا


شهرداري نيشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه نسبت به بكارگيري راننده به همراه خودروهاي سبك و سنگين مورد نياز خود بصورت پيمانكاري جهت ستاد، مناطق

 • 1399/04/09
 • 1122

کد خبر : 4822

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

بکارگیری راننده با خودرو کامیون ده تن مدل 77 به بالا


شهرداري نيشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه نسبت به بكارگيري راننده به همراه خودروهاي سبك و سنگين مورد نياز خود بصورت پيمانكاري جهت ستاد، مناطق

 • 1399/04/09
 • 1240

کد خبر : 4816

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

بکارگیری راننده با خاور کمپرسی مدل 82 به بالا


شهرداري نيشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه نسبت به بكارگيري راننده به همراه خودروهاي سبك و سنگين مورد نياز خود بصورت پيمانكاري جهت ستاد، مناطق

 • 1399/04/09
 • 1120

کد خبر : 4810

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصه بکارگیری راننده با تراکتور زیرسازی بیل عقب مدل 77 به بالا


شهرداري نيشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه نسبت به بكارگيري راننده به همراه خودروهاي سبك و سنگين مورد نياز خود بصورت پيمانكاري جهت ستاد، مناطق

 • 1399/04/09
 • 1160

کد خبر : 4804

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصه بکارگیری راننده خودرو نیسان کمپرسی مدل 89 به بالا


شهرداري نيشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه نسبت به بكارگيري راننده به همراه خودروهاي سبك و سنگين مورد نياز خود بصورت پيمانكاري جهت ستاد، مناطق

 • 1399/04/09
 • 1076

کد خبر : 4796

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصه بکارگیری راننده با خودرو نیسان مدل 89 به بالا


شهرداري نيشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه نسبت به بكارگيري راننده به همراه خودروهاي سبك و سنگين مورد نياز خود بصورت پيمانكاري جهت ستاد، مناطق

 • 1399/04/09
 • 1114

کد خبر : 4790

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

آگهی مناقصه نوبت دوم کمپ زائر


شهرداری نیشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه(استانی) اجرای پروژه ...

 • 1399/03/24
 • 1147

کد خبر : 4660

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصه پروژه آبیاری تحت فشار بولوار جانبازان


شهرداری نیشابور در نظر دارد اجرای پروژه آبیاری تحت فشار بولوار جانبازان و ...

 • 1399/03/24
 • 1105

کد خبر : 4655

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

آگهی مناقصه فاز دو خانه فرهنگ خرم


شهرداری نیشابور در نظر دارد اجرای پروژه های احداث فاز دو خانه فرهنگ خرم و ...

 • 1399/03/24
 • 1076

کد خبر : 4651

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

مزایده 11 تابلوی تبلیغاتی


سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری نیشابور در نظر دارد 11 تابلوی تبلیغاتی ...

 • 1399/3/20
 • 1211

کد خبر : 4648

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصه نوبت دوم مناقصه نوبت دوم خرید مصالح آسفالتی


شهرداری نیشابور در نظر دارد اجرای پروژه خرید مصالح آسفالتیرا از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید...

 • 1399/3/13
 • 1030

کد خبر : 4644

ادامه مطلب