منقضی شد مناقصه

مناقصه


شهرداري نيشابور درنظر دارد كارگزاري درآمدي و وصول مطالبات از اشخاص حقيقي و حقوقي را شامل كليه حقوق و مطالبات از بابت مستحدثات داراي پروانه يا فاقد پرو

 • 1399/01/30
 • 1580

کد خبر : 4560

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصه واگذاري كليه امور بيمه اي خود و سازمانهاي تابعه


شهرداري نيشابور درنظر دارد نسبت به واگذاري كليه امور بيمه اي خود و سازمانهاي تابعه اعم از بيمه نامه تكميل درمان كاركنان و همچنين ساير بيمه نامه هاي ثا

 • 1399/01/26
 • 1299

کد خبر : 4524

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

"آگهي مناقصه" واگذاري عمليات حسابرسي داخلي و مشاوره مالي


شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به واگذاري عمليات حسابرسي داخلي و مشاوره مالي خود (در سالهاي 98و 99)به موسسه حسابرسي واجد صلاحيت اقدام نمايد، لذا بدي

 • 1398/12/13
 • 1232

کد خبر : 4439

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

تکمیل پارک شهدای گمنام


شهرداري نيشابور درنظر دارد از محل  اعتبارات بودجه داخلي اجراي پروژه ذيل را ازطريق مناقصه به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

 • 1398/09/14
 • 1813

کد خبر : 4303

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

اجرای فاز نخست پارک فیروزه


شهرداري نيشابور درنظر دارد از محل اعتبارات بودجه داخلي اجراي پروژه زیر را ازطريق مناقصه به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

 • 1398/09/13
 • 1780

کد خبر : 4295

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

تکمیل پارک شهدای گمنام


شهرداري نيشابور درنظر دارد از محل اعتبارات بودجه داخلي اجراي پروژه ذيل را ازطريق مناقصه به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد...

 • 1398/08/13
 • 2542

کد خبر : 4216

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

آگهي نوبت دوم خريد13 دستگاه دوربين نظارت تصويري


شهرداري نيشابور درنظر دارد نسبت به خريد 13 دستگاه دوربين نظارت تصويري (( مدل AXISP5635 ) از طريق برگزاري مناقصه اقدام نمايد ...

 • 1398/06/26
 • 1733

کد خبر : 4107

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

خرید تجهیزات ترافیکی برابر مشخصات فنی پیوست


شهرداری نیشابور در نظر دارد نسبت به خرید تجهیزات ترافیکی برابر مشخصات فنی پیوست از طریقه مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. ادامه مطلب در

 • 1398/05/27
 • 1181

کد خبر : 3884

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

پیاده رو سازی خیابان فردوسی جنوبی برابر شرایط و شرح خدمات و متره برآورد پیوست


شهرداری نیشابور در نظر دارد نسبت به پیاده رو سازی خیابان فردوسی جنوبی برابر شرایط و شرح خدمات و متره و برآورد پیوست از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شر

 • 1398/5/27
 • 1160

کد خبر : 3881

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

اجرای کلکتور بلوار شهید بهشتی به سمت کال جنگل


شهرداری نیشابور در نظر نسبت به اجرای کلکتور بلوار شهید بهشتی به سمت کال جنگل برابر شرایط و شرح خدمات از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نمای

 • 1398/05/27
 • 1154

کد خبر : 3878

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

خريد 13 دستگاه دوربين نظارت تصويري AXIS  مدل P5635


شهرداري نيشابور درنظر دارد نسبت به خريد 13 دستگاه دوربين نظارت تصويري AXIS  مدل P5635 از طريق برگزاري مناقصه اقدام نمايد ...

 • 1398/05/23
 • 1240

کد خبر : 3838

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

واگذاري مديريت و راهبري تعميرگاه مركزي ماشين آلات


نظر به اينكه شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به واگذاري مديريت و راهبري تعميرگاه مركزي ماشين آلاتاز طريق برگزاري مناقصه به بخش خصوصي واجد صلاحيت قانو

 • 1398/5/14
 • 1180

کد خبر : 3799

ادامه مطلب