منقضی شد فراخوان

فراخوان توان سنجي پيمانكاران خدمات شهري


شهرداري نيشابور در نظر دارد به جهت واگذاري خدمات شهري شامل تنظيف شهري،جمع آوري پسماند و...در شهر نيشابور به بخش خصوصي برابر پيمانهاي ذيل نسبت به شناسايي ، توان سنجي و ارزيابي كيفي شركتهاي پيمانكاري اقدام نمايد .

 • 1400/08/08
 • 429

کد خبر : 6178

ادامه مطلب
منقضی شد فراخوان
منقضی شد مزایده

واگذاری پنج جایگاه سی ان جی


شهرداری نیشابور در نظر دارد نسبت به واگذاری بهره برداری و نگهداری پنج جایگاهسی ان جی از طریق برگزاری مزایده به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت قانونی و فنی بر

 • 1400/06/29
 • 516

کد خبر : 6111

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

اجرای دیوارگذاری زیرگذر عماریاسر


آگهی مناقصه نوبت دوم شهرداری نیشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه داخلی اجرای دیوارگذاری زیرگذر عماریاسر را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد

 • 1400/06/24
 • 478

کد خبر : 6097

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

بكارگيري راننده پايه يك به صورت حجمي


آگهی مناقصه عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نیشابور به استناد مجوزهای صادره از طرف هیأت مدیره سازمان و تبصره بند 14 ماده 80

 • 1400/06/11
 • 471

کد خبر : 6078

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

دیوار گذاری زیرگذر عماریاسر


شهرداری نیشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه داخلی اجرای پروژه دیوار گذاری زیرگذر عماریاسر از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نمای

 • 1400/06/03
 • 469

کد خبر : 6062

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

بكارگيري راننده پايه يك به صورت حجمي


آگهی نوبت دوم مناقصه عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نیشابور به استناد مجوزهای صادره از طرف هیأت مدیره سازمان و تبصره بند 14 ماد

 • 1400/05/19
 • 463

کد خبر : 6003

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

بکارگیری راننده با خودرو نیسان کمپرسی


آگهي مناقصه نوبت دوم شهرداري نيشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه نسبت به بكارگيري راننده به همراه خودروهاي سبك و سنگين مورد نياز خود بصو

 • 1400/05/02
 • 556

کد خبر : 5961

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

بکارگیری راننده با خودرو لودر


آگهي مناقصه نوبت دوم شهرداري نيشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه نسبت به بكارگيري راننده به همراه خودروهاي سبك و سنگين مورد نياز

 • 1400/05/02
 • 509

کد خبر : 5955

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

بکارگیری راننده با خودرو کامیون ده تن


آگهي مناقصه نوبت دوم شهرداري نيشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه نسبت به بكارگيري راننده به همراه خودروهاي سبك و سنگين مورد نياز

 • 1400/05/02
 • 470

کد خبر : 5949

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

بکارگیری راننده با خودرو غلطک کششی زیرسازی با تراکتور


آگهي مناقصه نوبت دوم شهرداري نيشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه نسبت به بكارگيري راننده به همراه خودروهاي سبك و سنگين مورد نياز

 • 1400/05/02
 • 455

کد خبر : 5943

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

بکارگیری راننده با خودرو خاور کمپرسی


آگهي مناقصه نوبت دوم شهرداري نيشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه نسبت به بكارگيري راننده به همراه خودروهاي سبك و سنگين مورد نياز

 • 1400/05/02
 • 495

کد خبر : 5937

ادامه مطلب