منقضی شد مناقصه

بکارگیری راننده با خودرو کامیون ده تن مدل 77 به بالا


شهرداري نيشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه نسبت به بكارگيري راننده به همراه خودروهاي سبك و سنگين مورد نياز خود بصورت پيمانكاري جهت ستاد، مناطق

 • 1399/04/09
 • 1226

کد خبر : 4816

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

بکارگیری راننده با خاور کمپرسی مدل 82 به بالا


شهرداري نيشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه نسبت به بكارگيري راننده به همراه خودروهاي سبك و سنگين مورد نياز خود بصورت پيمانكاري جهت ستاد، مناطق

 • 1399/04/09
 • 1108

کد خبر : 4810

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصه بکارگیری راننده با تراکتور زیرسازی بیل عقب مدل 77 به بالا


شهرداري نيشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه نسبت به بكارگيري راننده به همراه خودروهاي سبك و سنگين مورد نياز خود بصورت پيمانكاري جهت ستاد، مناطق

 • 1399/04/09
 • 1152

کد خبر : 4804

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصه بکارگیری راننده خودرو نیسان کمپرسی مدل 89 به بالا


شهرداري نيشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه نسبت به بكارگيري راننده به همراه خودروهاي سبك و سنگين مورد نياز خود بصورت پيمانكاري جهت ستاد، مناطق

 • 1399/04/09
 • 1067

کد خبر : 4796

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصه بکارگیری راننده با خودرو نیسان مدل 89 به بالا


شهرداري نيشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه نسبت به بكارگيري راننده به همراه خودروهاي سبك و سنگين مورد نياز خود بصورت پيمانكاري جهت ستاد، مناطق

 • 1399/04/09
 • 1105

کد خبر : 4790

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

آگهی مناقصه نوبت دوم کمپ زائر


شهرداری نیشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه(استانی) اجرای پروژه ...

 • 1399/03/24
 • 1137

کد خبر : 4660

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصه پروژه آبیاری تحت فشار بولوار جانبازان


شهرداری نیشابور در نظر دارد اجرای پروژه آبیاری تحت فشار بولوار جانبازان و ...

 • 1399/03/24
 • 1095

کد خبر : 4655

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

آگهی مناقصه فاز دو خانه فرهنگ خرم


شهرداری نیشابور در نظر دارد اجرای پروژه های احداث فاز دو خانه فرهنگ خرم و ...

 • 1399/03/24
 • 1065

کد خبر : 4651

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصه نوبت دوم مناقصه نوبت دوم خرید مصالح آسفالتی


شهرداری نیشابور در نظر دارد اجرای پروژه خرید مصالح آسفالتیرا از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید...

 • 1399/3/13
 • 1019

کد خبر : 4644

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصه نوبت دوم اجرای آسفالت سطح شهر


شهرداری نیشابور در نظر دارد نسبت به اجرایآسفالت سطح شهر

 • 1399/3/13
 • 1012

کد خبر : 4639

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

"تجديد آگهي مناقصه" نوبت دوم


شهرداري نيشابور درنظر دارد كارگزاري درآمدي و وصول مطالبات از اشخاص حقيقي و حقوقي را شامل كليه حقوق و مطالبات از بابت مستحدثات داراي پروانه يا فاقد پرو

 • 1399/3/15
 • 1031

کد خبر : 4632

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصه نوبت اول


شهرداری نیشابور در نظر دارد اجرای پروژه های(کمپ زائر، خانه فرهنگ خرم، خرید مصالح آسفالتی و آسفالت در سطح شهر) را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط

 • 1399/02/24
 • 1232

کد خبر : 4612

ادامه مطلب