منقضی شد مناقصه

مناقصه نوبت دوم بکارگیری راننده با خودرو تخلیه چاه فاضلاب مدل 67 به بالا


شهرداری نشابور در نظر دارد نسبت بهبکارگیری راننده با خودرو تخلیه چاه فاضلاب مدل 67 به بالا ...

 • 1399/04/24
 • 1229

کد خبر : 4884

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصه نوبت دوم بکارگیری راننده با خودرو تراکتور زیرسازی بیل جلو مدل 77 به بالا یک دستگاه


شهرداری نیشابور در نظر دارد نسبت بهبکارگیری راننده با خودرو تراکتور زیرسازی بیل جلو مدل 77 به بالا یک دستگاه ...

 • 1399/04/24
 • 1137

کد خبر : 4880

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصه نوبت دوم بکارگیری راننده با خودرو تراکتور زیرسازی بیل عقب مدل 77 به بالا


شهرداری نیشابور در نظر دارد نسبت به بکارگیری راننده با خودرو تراکتور زیرسازی بیل عقب مدل 77 به بالا ...

 • 1399/04/24
 • 1134

کد خبر : 4876

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصه نوبت دوم بکارگیری راننده با خودرو خاور کمپرسی مدل 82 به بالا


شهرداری نیشابور در نظر دارد نسبت به بکارگیری راننده با خودروخاور کمپرسی مدل 82 به بالا ...

 • 1399/04/24
 • 1136

کد خبر : 4872

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصه نوبت دوم بکارگیری راننده با خودرو نیسان کمپرسی مدل 89 به بالا


شهرداری نیشابور در نظر دارد نسبت به بکارگیری راننده با خودرو نیسان کمپرسی مدل 89 به بالا ....

 • 1399/04/24
 • 1158

کد خبر : 4865

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصه نوبت دوم (بکارگیری راننده با خودرو مزدا دو کابین مدل 89 به بالا)


شهرداری نیشابور در نظر دارد نسبت به کارگیری راننده مزدا دو کابین مدل 89 به بالا به صورت کار و قرارداد پیمانکاری ...

 • 1399/04/24
 • 1132

کد خبر : 4863

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت دوم اجرای آبیاری تحت فشار بولوار جانبازان


شهرداری نیشابور در نظر دارد مناقصه عمومی را از طریق سامانه ...

 • 1399/04/22
 • 1167

کد خبر : 4860

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

بکارگیری راننده با خودرو تخلیه چاه فاضلاب مدل 67 به بالا


شهرداري نيشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه نسبت به بكارگيري راننده به همراه خودروهاي سبك و سنگين مورد نياز خود بصورت پيمانكاري جهت ستاد، مناطق

 • 1399/04/09
 • 1194

کد خبر : 4846

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

بکارگیری راننده با خودرو سواری مدل 90 به بالا


شهرداري نيشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه نسبت به بكارگيري راننده به همراه خودروهاي سبك و سنگين مورد نياز خود بصورت پيمانكاري جهت ستاد، مناطق

 • 1399/04/09
 • 1261

کد خبر : 4840

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

بکارگیری راننده با خودرو تراکتور زیرسازی مدل 77 به بالا


شهرداري نيشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه نسبت به بكارگيري راننده به همراه خودروهاي سبك و سنگين مورد نياز خود بصورت پيمانكاري جهت ستاد، مناطق

 • 1399/04/09
 • 1190

کد خبر : 4834

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

بکارگیری راننده با خودرو وانت پیکان مدل 89 به بالا


شهرداري نيشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه نسبت به بكارگيري راننده به همراه خودروهاي سبك و سنگين مورد نياز خود بصورت پيمانكاري جهت ستاد، مناطق

 • 1399/04/09
 • 1172

کد خبر : 4828

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

بکارگیری راننده با خودرو مزدا دو کابین مدل 89 به بالا


شهرداري نيشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه نسبت به بكارگيري راننده به همراه خودروهاي سبك و سنگين مورد نياز خود بصورت پيمانكاري جهت ستاد، مناطق

 • 1399/04/09
 • 1112

کد خبر : 4822

ادامه مطلب