منقضی شد مناقصه

نوبت اول آگهي مناقصه عمومي قرارداد بكارگيري راننده پايه يك به صورت حجمي


آگهی مناقصه عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نیشابور به استناد مجوزهای صادره از طرف هیأت مدیره سازمان و تبصره بند 14 ماده 80 قانو

 • 1400/04/02
 • 70

کد خبر : 5687

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

آگهي مزايده فروش زمين شهرداري نيشابور


شهرداري نيشابور در نظر دارد 5 قطعه زمين به شرح ذيل را از طريق برگزاري مزايده بفروش رساند. لذا از كليه متقاضيان دعوت به عمل مي آيد جهت دريافت اسناد مزايده و اطلاعات تكميلي به سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرسir.www.setadiran و سايت شهرداري به آدرس www.neyshabur.ir مراجعه نمايند. كليه جزئيات در اسناد مزايده درج شده است.

 • 1400/04/02
 • 237

کد خبر : 5674

ادامه مطلب
منقضی شد فراخوان

فراخوان توان سنجي پيمانكار اجراي طرح اجراي طرح پلاك گذاري املاك شهر نيشابور GNAF


شهرداري نيشابور در نظر دارد از طريق برگزاري فراخوان توان سنجي نسبت به برگزاري مناقصه هاي: 1- اجراي پروژه بهنگام سازي كدهاي پستي ده رقمي، اختصاصي و نصب پلاك آبي املاك شهر نيشابور بر اساس نظامنامه كد پستي شركت ملي پست كشور 2- خريد پلاك هاي مربوطه به تعداد حدود 110/000 پلاك اقدام نمايد

 • 1400/03/29
 • 78

کد خبر : 5658

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

مزایده نوبت اول تعداد 4 دستگاه اتوبوس از رده خارج شده (اسقاطي)


سازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر شهرداري نيشابور در نظر دارد تعداد 4 دستگاه اتوبوس از رده خارج شده (اسقاطي) خود را با مشخصات ذيل را از طريق مزايده عمومی بفروش رساند.

 • 1400/03/18
 • 112

کد خبر : 5616

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

درج اگهي مزايده نوبت دوم مركز معاينه فني خودرو سبك


تجديد آگهي مزايده نوبت دوم شهرداري نيشابور (مركز معاينه فني خودرو سبك واقع در بلوار سيمتري طالقاني- نبش خيابان ميثم تمار)

 • 1400/03/18
 • 164

کد خبر : 5614

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

خرید مصالح آسفالتی (سنگی و آهکی) و تحویل در محل کارخانه آسفالت شهرداری نیشابور به میزان سی هزار تن


شهرداری نیشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه داخلی اجرای پروژه خرید مصالح آسفالتی (سنگی و آهکی) و تحویل در محل کارخانه آسفالت شهرداری نیشابور به میزان سی هزار تن را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .

 • 1400/02/07
 • 288

کد خبر : 5546

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

مزایده مركز معاينه فني خودرو سبك شهرداري


شهرداري نيشابور در نظر دارد مركز معاينه فني خودرو سبك شهرداري را از طريق برگزاري مزايده براي مدت يكسال به متقاضيان واگذار نمايد، لذا بدينوسيله از كليه متقاضيان دعوت به عمل مي آيد جهت دريافت اسناد مزايده و اطلاعات تكميلي به سايت شهرداري نيشابور به آدرس www.neyshabur.ir مراجعه و اسناد مزايده را دريافت نمايند.

 • 1400/2/2
 • 348

کد خبر : 5532

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

مزايده هاي اتاق تايپ و تكثير ستاد و منطقه دو


شهرداري نيشابور در نظر دارد مكان هاي ذيل را از طريق برگزاري مزايده براي مدت يكسال به متقاضيان واگذار نمايد، لذا بدينوسيله از كليه متقاضيان دعوت به عمل مي آيد جهت دريافت اسناد مزايده و اطلاعات تكميلي به سايت شهرداري نيشابور به آدرس www.neyshabur.ir مراجعه و اسناد مزايده را دريافت نمايند.

 • 1400/02/02
 • 324

کد خبر : 5521

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

فروش تعداد 8 دستگاه میدل باس پیشرو دیزل


سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نیشابور برابر مجوزهای اخذ شده در نظر دارد تعداد 8 دستگاه میدل باس پیشرو دیزل با مشخصات ارائه شده را از طریق مزایده به فروش برساند.

 • 1400/1/24
 • 445

کد خبر : 5477

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

مزایده تابلوهای تبلیغاتی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری نیشابور


سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری نیشابور در نظر دارد تعداد ۷ عدد تابلوی تبلیغاتی را از طریق مزایده واگذار نماید

 • 1400/01/21
 • 432

کد خبر : 5447

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

خرید 1000 تن قیر و حمل به کارخانه آسفالت شهرداری نیشابور


شهرداری نیشابور در نظر دارد پروژه مذکور را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید

 • 1400/1/26
 • 373

کد خبر : 5431

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

اجاره مغازه هاي پايانه بابك كريمي شهرداري نيشابور


شهرداري نيشابور در نظر دارد مغازه هاي پايانه بابك كريمي واقع در خيابان احمدآباد را از طريق برگزاري مزايده براي مدت دوسال واگذار نمايد.

 • 1400/01/15
 • 374

کد خبر : 5425

ادامه مطلب