منقضی شد مناقصه

فراخوان نوبت دوم توان سنجي و مناقصه نگهداري بوستان هاي ارغوان و افرينش


آگهي فراخوان توان سنجي و مناقصه (نوبت دوم) شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به واگذاري پروژه نگهداري فضاي سبز بوستان هاي ارغوان و آفرينش به

 • 1401/02/29
 • 200

کد خبر : 6937

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

آگهی مزایده بهره برداری سالن ورزش های رزمی فرهنگسرای سیمرغ سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری نیشابور


آگهی مزایده بهره برداری سالن ورزش های رزمی فرهنگسرای سیمرغ سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری نیشابور

 • 1401/2/21
 • 168

کد خبر : 6934

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مطالعات اوليه پارك جنگلي 200 هكتاري شمال شهر


فراخوان توان سنجي و مناقصه شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به انجام مطالعات اوليه پارك جنگلي 200 هكتاري شمال شهر اقدام نمايد. لذا بدينوسيله از

 • 1401/02/11
 • 244

کد خبر : 6853

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

واگذاري اتاق هاي تايپ و تكثير شهرداري ستاد و منطقه دو


آگهي مزايده شهرداري نيشابور در نظر دارد اتاق هاي تايپ و تكثير خود واقع در ساختمان ستاد و شهرداري منطقه دو را از طريق برگزاري مزايده براي مدت دو سال

 • 1401/2/1
 • 193

کد خبر : 6786

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

واگذاري جايگاه cngفضل


«آگهي مزايـده » نوبت سوم با عنايت به اينكه شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به واگذاري، بهره برداري و نگهداري جايگاه فضل واقع در بلو

 • 1401/1/21
 • 218

کد خبر : 6763

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

مزايده ملك متعلق به شهرداري واقع درحاشيه خيابان امام خميني


آگهي مزايده شهرداري نيشابور در نظر دارد محل ساختمان قبلي شركت تعاوني مصرف كاركنان خود را واقع در حاشيه خيابان امام خميني (ره) از طريق برگزاري م

 • 1401/1/21
 • 231

کد خبر : 6761

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

نگهداري فضاي سبز بوستان هاي ارغوان و آفرينش


آگهي فراخوان توان سنجي و مناقصه شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به واگذاري پروژه نگهداري فضاي سبز بوستان هاي ارغوان و آفرينش به بخش خصوصي با برآور

 • 1401/1/21
 • 234

کد خبر : 6759

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

احداث مجتمع تجاري و پذيرايي


آگهي فراخوان توان سنجي و مزايده نوبت دوم شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به احداث مجتمع تجاري و پذيرايي از طريق توان سنجي و مزايده و عقد قراردا

 • 1401/1/17
 • 247

کد خبر : 6737

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

توان سنجي و مزايده احداث خانه بسكتبال


آگهي فراخوان توان سنجي و مزايده نوبت دوم شهرداري نيشابور درنظر دارد نسبت به احداث مجتمع ورزشي خانه بسكتبال از طريق توان سنجي و مزايده و عقد قرار

 • 1401/1/17
 • 224

کد خبر : 6735

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

بيمه نامه هاي شهرداري نيشابور


آگهي مناقصه شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به واگذاري كليه امور بيمه اي خود و سازمانهاي تابعه اعم از بيمه نامه تكميل درمان كاركنان و همچنين س

 • 1400/12/25
 • 279

کد خبر : 6710

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

اجاره مغازه هاي مجموعه ابرشهر واقع در ضلع جنوب افلاك نما


آگهي مزايده شهرداري نيشابور در نظر دارد مغازه هاي واقع در ضلع جنوب افلاك نما- مجموعه ابرشهر را از طريق برگزاري مزايده براي مدت يكسال به صورت حق بهر

 • 1400/12/24
 • 228

کد خبر : 6681

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

مزایده تابلوهای تبلیغاتی سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری نیشابور


مزایده تابلوهای تبلیغاتی سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری نیشابور

 • 1400/12/14
 • 245

کد خبر : 6631

ادامه مطلب