منقضی شد مزایده

واگذاري جايگاه هاي سي ان جي (جايگاه فضل)


«آگهي مزايـده » نوبت اول با عنايت به اينكه شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به واگذاري، بهره برداري و نگهداري جايگاه سي ان جي فضل وا

 • 1401/05/05
 • 172

کد خبر : 7207

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصه اجراي پارك شهيد معموره اي


فراخوان مناقصه نوبت اول شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به اجراي پارك شهيد معموره اي اقدام نمايد. لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقي و يا حقيقي

 • 1401/4/27
 • 175

کد خبر : 7197

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

واگذاري پروژه تامين خودروهاي سبك


آگهي مناقصه شهرداري نيشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه نسبت به واگذاري پروژه تامين خودرو هاي سبك مورد نياز خود بصورت پيمانكاري جهت ستا

 • 1401/4/27
 • 211

کد خبر : 7195

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

آگهی مزایده اموال مستعمل و ضايعات انبار مركزي


آگهي مزايده حضوري شهرداري نيشابور درنظر دارد اموال مستعمل و ضايعات انبار مركزي خود را برابر ليست مربوطه شامل: ضايعات فلزي، پلاستيكي و لاكي، انواع ل

 • 1401/4/17
 • 221

کد خبر : 7159

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

واگذاري جايگاه cng فضل


«آگهي مزايـده » نوبت اول با عنايت به اينكه شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به واگذاري، بهره برداري و نگهداري جايگاه سي ان جي فضل وا

 • 1401/04/15
 • 160

کد خبر : 7157

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصه پروژه هاي عمراني ، خدماتي و خريد 10 عدد دوربين نظارت تصويري AXIS Q6075


«آگهي مناقصه » با عنايت به اينكه شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه هاي عمراني و خدماتي و همچنين خريد اقلامذيل از طريق برگ

 • 1401/04/11
 • 318

کد خبر : 7121

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

آگهی مزایده بهره برداری سالن ورزش های رزمی فرهنگسرای سیمرغ سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری نیشابور


مزایده نوبت دوم نظر به اینکه سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری نیشابور در نظر دارد سالن ورزشی فرهنگسرای سیمرغ را با شرایط موجود از طریق برگزاری م

 • 1401/03/29
 • 191

کد خبر : 7074

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

خريد اقلام و اجراي پروژه هاي عمراني


«آگهي مناقصه » با عنايت به اينكه شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به خريد اقلام و اجراي پروژه هاي عمراني ذيل از طريق برگزاري مناقصه اقد

 • 1401/03/29
 • 228

کد خبر : 7068

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

اجاره مغازه هاي مجموعه ابرشهر واقع در ضلع جنوب افلاك نما شهرداري نيشابور


آگهـي مزايـده نوبت دوم شهرداري نيشابور در نظر دارد مغازه هاي واقع در ضلع جنوب افلاك نما- مجموعه ابرشهر را از طريق برگزاري مزايده براي مدت يكسال

 • 1401/3/8
 • 215

کد خبر : 7006

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مطالعات اوليه پارك جنگلي 200 هكتاري شمال شهر (شهرداري نيشابور)


فراخوان توان سنجي و مناقصه شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به انجام مطالعات اوليه پارك جنگلي 200 هكتاري شمال شهر اقدام نمايد . لذا بدينوسيله از كل

 • 1401/03/07
 • 269

کد خبر : 6991

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

واگذاري جايگاه هاي سي ان جي (جايگاه فضل)


آگهي مزايـده » نوبت چهارم با عنايت به اينكه شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به واگذاري، بهره برداري و نگهداري جايگاه فضل واقع در

 • 1401/02/29
 • 203

کد خبر : 6941

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

خريد اقلام و اجراي پروژه های عمرانی


«آگهي مناقصه » نوبت اول با عنايت به اينكه شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به خريد اقلام و اجراي پروزه هاي عمراني ذيل از طريق برگزار

 • 1401/2/29
 • 227

کد خبر : 6939

ادامه مطلب