مناقصه پارک خطی جنوب بولوار کمربندی


شهرداری نیشابور درنظردارد از محل اعتبارات بودجه داخلی اجرای پروژه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید...

 • 2019-01-06
 • 1394

کد خبر : 1163

ادامه مطلب

آگهی مرحله دوم مناقصه اجرای تاسیسات بولوار کمربندی


شهرداری نیشابور درنظردارد از محل اعتبارات بودجه داخلی اجرای پروژه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

 • 2019-01-06
 • 1521

کد خبر : 1162

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

آگهی مزایده


مزایده سرمایه گذاری راه اندازی پیست دوچرخه سواری در بولوار شهید شوشتریجاده باغرود

 • 2018-12-03
 • 2063

کد خبر : 1152

ادامه مطلب

آگهی مناقصه


اجرای پروژه تکمیل و مرمت باغ ملی

 • 2018-12-03
 • 1382

کد خبر : 1151

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

آگهی مناقصه


آگهی مناقصه آبنمای بوستان ارغوان مرحله دوم

 • 2018-11-22
 • 1575

کد خبر : 1149

ادامه مطلب

آگهی مناقصه


آگهی مناقصه پروژه اجرای آبنمای پارک ارغوان

 • 2018-11-11
 • 937

کد خبر : 1147

ادامه مطلب

آگهی مناقصه


مناقصه اجرای آبنمای پارک ارغوان

 • 2018-11-06
 • 1481

کد خبر : 1146

ادامه مطلب

مناقصه نوبت دوم


مناقصه خرید سرور و تجهیزات مورد نیاز

 • 2018-11-06
 • 1335

کد خبر : 1145

ادامه مطلب

آگهی مزایده


مزایده نوبت دوم سرمایه گذاری ساخت، نصب و بهره برداری تبلیغاتی ۶ عدد پل عابر پیاده در سطح شهر

 • 2018-10-14
 • 1413

کد خبر : 1138

ادامه مطلب

آگهي مزايده


واگذاري اتاق تايپ و تكثير

 • 2018-10-14
 • 1312

کد خبر : 1137

ادامه مطلب

آگهي مزايده


آگهي مزايده نوبت سوم فروش تعدادي از املاك شهرداري نيشابور

 • 2018-10-14
 • 1312

کد خبر : 1136

ادامه مطلب

آگهي مزايده


آگهي مزايده اموال مستعمل شهرداري

 • 2018-10-14
 • 1379

کد خبر : 1135

ادامه مطلب