منقضی شد مناقصه

اجرای کلکتور بلوار شهید بهشتی به سمت کال جنگل


شهرداری نیشابور در نظر نسبت به اجرای کلکتور بلوار شهید بهشتی به سمت کال جنگل برابر شرایط و شرح خدمات از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نمای

 • 1398/05/27
 • 1154

کد خبر : 3878

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

خريد 13 دستگاه دوربين نظارت تصويري AXIS  مدل P5635


شهرداري نيشابور درنظر دارد نسبت به خريد 13 دستگاه دوربين نظارت تصويري AXIS  مدل P5635 از طريق برگزاري مناقصه اقدام نمايد ...

 • 1398/05/23
 • 1240

کد خبر : 3838

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

واگذاري مديريت و راهبري تعميرگاه مركزي ماشين آلات


نظر به اينكه شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به واگذاري مديريت و راهبري تعميرگاه مركزي ماشين آلاتاز طريق برگزاري مناقصه به بخش خصوصي واجد صلاحيت قانو

 • 1398/5/14
 • 1180

کد خبر : 3799

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

تجدید آگهی مزایده نوبت دوم "مدیریت راهبردی،بهره برداری، تعمیر و نگهداری 5 جایگاه شهرداری نیشابور


شهرداری نیشابور در نظر دارد در اجرا ی مصوبه شورای محترم اسلامی شهر مدیریت راهبردی،بهره برداری، تعمیر و نگهداری 5 جایگاه متعلق به خود را واقع در محدود

 • 1398/05/10
 • 1408

کد خبر : 3758

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

میدان احشام


شهرداری نیشابور در نظر دارد میدان احشام واقع در جاده نیشابور- کاشمررا به صورت اجاره از طریق مزایده .....

 • 1398/05/05
 • 1815

کد خبر : 3750

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

واگذاری مغازه های بازارچه ابرشهر جنب افلاک نمای خیام


شهرداری نیشابور در نظر دارد ...

 • 1398/4/25
 • 1322

کد خبر : 3737

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

خرید تجهیزات ترافیکی


شهرداری نیشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه داخلی اجرای پروژه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید ....

 • 1398/04/29
 • 1588

کد خبر : 3732

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

اجرای کلکتور بولوار شهید بهشتی


شهرداری نیشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه داخلی اجرای پروژه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید ....

 • 1398/04/29
 • 1565

کد خبر : 3727

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

فراخوان مزایده ارائه کیف پول الکترونیک سازمان مدیریت حمل‌و‌نقل بار و مسافر شهرداری نیشابور


شرکتهای واجد شرایط جهت دریافت متن کامل اسناد به سازمان مدیریت حمل‌و‌نقل بار و مسافر شهرداری نیشابور واقع در نیشابور - خیابان ۲۲‌بهمن شرقی ۱۱ - امور حقوقی سازمان مراجعه نمایند. زمان اخذ و تحویل اسناد از تاریخ 1398/04/26 تا پایان وقت اداری 1398/05/08

 • 1398/04/26
 • 1342

کد خبر : 3723

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

مدیریت راهبردی،بهره برداری، تعمیر و نگهداری 5 جایگاه شهرداری نیشابور


شهرداری نیشابور در نظر دارد در اجرا ی مصوبه شورای محترم اسلامی شهر مدیریت راهبردی،بهره برداری، تعمیر و نگهداری 5 جایگاه متعلق به خود را واقع در محدود

 • 1398/04/18
 • 1407

کد خبر : 3703

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

واگذاري مديريت و راهبري تعميرگاه مركزي ماشين آلات


نظر به اينكه شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به واگذاري مديريت و راهبري تعميرگاه مركزي ماشين آلات از طريق برگزاري مناقصه به بخش خصوصي واجد صلاحيت قانو

 • 1398/04/18
 • 1157

کد خبر : 3695

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

اجرای کامل اسکلت بتنی و فونداسیون خانه فرهنگ خرم


شهرداری نیشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه داخلی ...

 • 1398/4/13
 • 1233

کد خبر : 3677

ادامه مطلب