• علیرضا تاجیک
 • رئیس اداره نقشه برداری
 • تلفن تماس :
 • فکس :
 • رایانامه :
 • موبایل :

سوابق تحصیلی :

 • کاردانی مهندسی و تکنولوژی نقشه برداری - دانشگاه -
 • کارشناسی مهندسی و تکنولوژی نقشه برداری - دانشگاه -

سوابق اجرایی :

 • نقشه بردار شهرداری ستاد در سال 91
 • نقشه بردار عمران و واحد دفتر فنی شهرداری ستاد
 • مسئول ثبت درخواست و کارشناس نقشه ممیزی سال 94
 • مسئول صدور پایانکار و کارشناس شهرسازی سال 95-97
 • مسئول واحد GIS از سال 98 تاکنون ومسئول نقشه برداری شهرداری منطقه یک از سال 92تا کنون