سوابق تحصیلی :

  • کاردانی فناوری اطلاعات - دانشگاه جامع علمی کاربردی نیشابور 1390
  • کاردانی مدیریت

سوابق اجرایی :

  • متصدی فناوری اطلاعات سازمان مدیریت حمل و نقل
  • کارشناس فناوری اطلاعات شهرداری نیشابور

علمی پژوهشی :

  • بزودی بارگذاری می شود...