• هادی نیرآبادی
  • مدیر بازآفرینی شهری
  • تلفن تماس : 42222001-051
  • فکس :
  • رایانامه :
  • موبایل :

سوابق تحصیلی :

  • ندارد

سوابق اجرایی :

  • ندارد

علمی پژوهشی :

  • ندارد