• کد خبر : 7318
  • 1401/06/14

آدرس صفحه های فضای مجازی

بی‌واسطه به کل دستگاه‌های اجرایی کشور کالا و خدماتت رو ارائه کن!

Setadiran.ir آدرس اینستاگرام: setadiran  شماره تماس پشتیبانی: ۱۴۵۶

نویسنده : روابط عمومی شهرداری نیشابور

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه