• کد خبر : 7296
  • 1401/05/31

مناقصه

مناقصه پروژه هاي عمراني


پایان اعتبار آگهی : ۱۴۰۱/۰۶/۲۳

«آگهي مناقصه »

با عنايت به اينكه شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به   اجراي پروژه هاي  عمراني ذيل از طريق برگزاري مناقصه  اقدام نمايد، لذا از كليه متقاضيان دعوت به عمل مي آيد جهت دريافت اسناد مناقصه و اطلاعات تكميلي حداكثر تا تاريخ 1401/06/12 به سامانه ستاد به آدرس WWW.setadiran.ir مراجعه نمايند .

آخرين مهلت ارائه پيشنهاد قيمت در سامانه ستاد تا پايان وقت اداري مورخ 1401/6/23 ميباشد .

هزينه آگهي مناقصه به عهده برندگان مناقصه مي باشد. 

رديف عنوان پروژه مبلغ اعتبار پروژه/برآورد اوليه مدت اجراي پروژه/تحويل كالا
1 اجراي پياده رو سازي بلوار فضل(تقاطع بلوار معلم تا بلوار دانشگاه ضلع شمال)(نوبت دوم) 37,322,055,733 ريال شش ماه
2 جداسازي آب شرب خط انتقال چاه رياضيات بلوار جانبازان(نوبت اول) 11,773,552,125 ريال سه ماه
3 پياده رو سازي خيابان خاتم(ميدان باغات)(نوبت دوم) 49,830,000,000 ريال شش ماه

 

نویسنده : روابط عمومی شهرداری نیشابور

الزامات :

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه