• کد خبر : 7263
  • 1401/5/15

مناقصه

اجرای پروژه های خدماتی


پایان اعتبار آگهی : ۱۴۰۱/۰۶/۰۵

«آگهي مناقصه »

نوبت دوم

با عنايت به اينكه شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به   اجراي پروژه هاي خدماتي و همچنين خريد اقلام ذيل از طريق برگزاري مناقصه  اقدام نمايد، لذا از كليه متقاضيان دعوت به عمل مي آيد جهت دريافت اسناد مناقصه و اطلاعات تكميلي حداكثر تا تاريخ 1401/05/24 به سامانه ستاد به آدرس WWW.setadiran.ir مراجعه نمايند .

آخرين مهلت ارائه پيشنهاد قيمت در سامانه ستاد تا پايان وقت اداري مورخ 1401/6/05 ميباشد .

هزينه آگهي مناقصه به عهده برندگان مناقصه مي باشد. 

 پروژه خدماتي
رديف عنوان پروژه مبلغ اعتبار پروژه/برآورد اوليه مدت اجراي پروژه/تحويل كالا
1 نگهداري سرويس هاي بهداشتي سطح شهر نيشابور 12,329,382,576 ريال 12 ماه
خريد
2 خريد 10 عدد دوربين نظارت تصويري AXIS Q6075 10,000,000,000 ريال 1 ماه

 

نویسنده : روابط عمومی شهرداری نیشابور

الزامات :

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه