• کد خبر : 6111
  • 1400/06/29

واگذاری پنج جایگاه سی ان جی


پایان اعتبار آگهی : ۱۴۰۰/۰۷/۲۴

شهرداری نیشابور در نظر دارد نسبت به واگذاری بهره برداری و نگهداری پنج جایگاه سی ان جی از طریق برگزاری مزایده به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت قانونی و فنی برای مدت دو سال به شرح جدول پیوست اقدام نماید

نویسنده : پاکراد

الزامات :

پیوستها :

1
2
دیدگاه

0 دیدگاه