• کد خبر : 5546
  • 1400/02/07

مناقصه نوبت اول

خرید مصالح آسفالتی (سنگی و آهکی) و تحویل در محل کارخانه آسفالت شهرداری نیشابور به میزان سی هزار تن


پایان اعتبار آگهی : ۱۴۰۰/۰۳/۰۱

 شهرداری نیشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه داخلی اجرای پروژه خرید مصالح آسفالتی (سنگی و آهکی) و تحویل در محل کارخانه آسفالت شهرداری نیشابور به میزان سی هزار تن را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .

نویسنده : 1111111111

الزامات :

پیوستها :

1
2
دیدگاه

0 دیدگاه