• کد خبر : 5343
  • 1399/12/16

مناقصه نوبت سوم

1- احداث کندرو کمپ زائر 2- خرید تجهیزات مرکز مدیریت ترافیک و چراغ های فرماندهی سطح شهر نیشابور


پایان اعتبار آگهی : ۱۴۰۰/۰۱/۰۵

شهرداري نيشابور درنظر دارد اجراي پروژه ذيل را ازطريق مناقصه به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از كليه اشخاص حقوقي واجد صلاحيت دعوت به عمل مي آيد جهت دریافت اسنادمناقصه به سایت ستاد(سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) به مراجعه نمایند.

  • دریافت اسناد مناقصه از تاريخ درج آگهي.  
  • مهلت دریافت اسناد از سایت ستاد ایران تا تاریخ 25/12/99
  • تحويل پيشنهادات به دبيرخانه شهرداري وبارگذاری درسایت ستاد ایران تا تاریخ 5/1/1400
  • هزينه آگهي مناقصه به عهده برندگان مناقصه مي‌باشد.

پاسخگویی به سوالات: نيشابور،ميدان امام ،شهرداري نيشابور، امور پیمان ورسیدگی

 تلفن- 42222001-051

      -شرایط پرداخت مطابق با مفاد مندرج در فرم مناقصه (قابل دانلود در سایت شهرداری نیشابور)

 

 

رديف

موضوع پروژه

برآورداولیه

رتبه

نوبت مناقصه

اعتبار

1

اجرای فاز یک کندرو کمپ زائر نیشابور

6740میلیون ریال

راه،ابنیه

سوم

بخشی داخلی وبخشی استانی

2

خرید تجهیزات مورد نیاز مرکز مدیریت ترافیک وچراغ های فرماندهی سطح شهر

4080میلیون ریال

-------

سوم

بخشی داخلی وبخشی استانی

                                  

نویسنده : 1111111111

الزامات :

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه