• کد خبر : 5223
  • 1399/11/05

آگهی فراخوان شناسايي سرمايه گذار


پایان اعتبار آگهی : ۱۳۹۹/۱۱/۲۰

"آگهي فراخوان شناسايي سرمايه گذار"

 

 

نظر به اينكه شهرداري نيشابور در نظر دارد از طريق مشاركت با بخش خصوصي اقدام به احداث جايگاه CNG در زمين واقع در سايت مشاغل مزاحم شهري واقع در بلوار رسالت غربي – نرسيده به فيض آباد نمايد، لذا بدينوسيله از كليه سرمايه گذاران دعوت بعمل مي آيد تقاضاي كتبي خود را به همراه كليه مستندات دال بر توان فني و مالي حداكثر تا تاريخ 99/11/20 به دبيرخانه شهرداري واقع در نيشابور- ميدان امام خميني (ره)- ساختمان ستاد شهرداري ارائه نمايند.

نویسنده : 1111111111

الزامات :

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه