• کد خبر : 4854
  • 1399/4/18

تجدید آگهی مزایده نوبت دوم


پایان اعتبار آگهی : ۱۳۹۹/۰۵/۰۷

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری نیشابور در نظر دارد

نویسنده : 1111111111

الزامات :

پیوستها :

1
2
3
4
دیدگاه

0 دیدگاه