• کد خبر : 3973
  • 1398/6/2

مزایده نوبت سوم جایگاه های CNG


پایان اعتبار آگهی : ۱۳۹۸/۰۶/۱۳

شهرداری نیشابور در نظر دارد

نویسنده : 1111111111

الزامات :

پیوستها :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
دیدگاه

0 دیدگاه