• کد خبر : 3936
  • 1398/6/2

تجديد آگهي مزايده نوبت دوم میدان احشام


پایان اعتبار آگهی : ۱۳۹۸/۰۶/۲۰

شهرداری نیشابور در نظر دارد میدان احشام واقع در جاده نیشابور- کاشمررا به صورت اجاره از طریق مزایده .....

نویسنده : 1111111111

الزامات :

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه