• کد خبر : 3503
  • 1398/03/01

تجدید آگهی مناقصه نوبت دوم


پایان اعتبار آگهی : نامعلوم

شهرداری نیشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه نسبت به بکارگیری راننده به همراه خودروهای سبک و سنگین مورد نیاز خود به صورت پیمانکاری جهت ستاد و مناطق و سازمان ها از طریق برگزاری مناقصه اقدام نماید.

نویسنده : 1111111111

پیوستها :

1
تجدید آگهی مناقصه نوبت دوم
دیدگاه

0 دیدگاه