• کد خبر : 1178
  • 2019-04-10

طراحی، ساخت و نصب سوله

آگهی مناقصه


پایان اعتبار آگهی : ۱۳۹۸/۰۳/۲۲

شهرداری نیشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه داخلی اجرای پروژه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید...

پیوستها :

1
آگهی مناقصه
2
آگهی مناقصه
دیدگاه

0 دیدگاه