مهاجرت به کانادا

سامانه جامع امور قرارداد ها

لیست قراردادهای عمرانی سال 1402
ردیف عنوان استعلام برنده استعلام مبلغ تاریخ وشماره قرارداد درصد پیشرفت
1 جدول کانیو و جدول کله قندی درسطح شهر وبلوار سردارسلیمانی پویش گسترآتیه سازان شرق 6,400,000,000     1303-1402/01/19 100%
2 خرید تجهیزات ترافیکی آقای مجتبی روفی 6,825,000,000     6593-1402/02/02 100%
3 اجرای دیوارساحلی وکف سازی مسیل(کال)روغن نباتی وسطح شهر اطلس سازان فیروزه 18,500,000,000     3411-1402/02/5 80%
4 تکمیل ساختمان پهلوان شورورزی  شرکت مهاب سازه 15,000,000,000     3535-1402/02/06 100%
5 مناقصه مسیرباغ امین اسلامی شرکت صنعتی مصالح وبتن تفضل 30,000,000,000       درحال اخذ مجوز
6 اجرای درزگیری آسفالت معابر سطح شهر فیروز راه خیام 8,000,000,000     4012-1402/02/10 100%
7 پیاده روسازی ضلع شرقی خیابان عمار یاسر پولاد ابنیه آبسال 6,400,000,000     6626-1402/02/31 100%
8 پیاده رو سازی درسطح شهر شرکت آبادسازه آریا مرام اهورایی 6,400,000,000     6629-1402/02/31 100%
9 پخش آسفالت درمعابربه صورت مکانیزه ایده سازان یغما 6,400,000,000     7814-1402/03/08 98%
10 لکه گیری ومرمت آسفالت معابرباکامیون فلاسک درسطح شهر ایده سازان یغما 4,160,000,000     7810-1402/03/08 50%
11 لکه گیری ومرمت آسفالت درسطح شهر ایده سازان یغما 4,160,000,000     7809-1402/03/08 70%
12 اجرای جدول کانیوو درسطح شهر سهندرایکا 6,400,000,000     8853-1402/03/17 100%
و توان سنجی ومناقصه میدان حافظ شرکت صنعتی مصالح وبتن تفضل 25,000,000,000     9065-1402/03/18 98%
14 توان سنجی ومناقصه اصلاح هندسی میدان بی بی شطیطه شرکت صنعتی مصالح وبتن تفضل 30,000,000,000     9064-1402/3/18 95%
15 مناقصه اجرای دیوارساحلی مسیل(کال)جنگل درسطح شهر شرکت صنعتی مصالح وبتن تفضل 30,000,000,000     9066-1402/03/18 خاتمه پیمان
16 زیرسازی معابرشهری وتعهدات مردمی درسطح شهر فیروز راه خیام 6,400,000,000     10628-1402/03/29 50%
17 اجرای کانال به همراه تهیه ونصب دال درسطح شهر امیدآشیان سازه خیام 6,400,000,000     13178-1402/04/17 100%
18 اجرای مصلای سازمان آرامستان ها کارن سازان الماس نیشابور 11,600,000,000     13940-1402/04/22 100%
19 اجرای جدول کانیوو درسطح شهر آبادسازه راه خیام 6,400,000,000     20754-1402/06/13 95%
20 اجرای جدول کانیوو و جفت کانیوو درقالب معابر تعهدات مردمی حدفاصل اتوبان تا جنوب شهر بینالودسازه ارسلان 9,280,000,000     20000-1402/06/06 100%
21 ترمیم ومرمت ابنیه شهری وانجام امورعمرانی کارا سازه خیام 6,400,000,000     21402-1402/06/18 60%
22 زیرسازی معابر شهری واقع درجنوب شهر وسطح شهر کارا سازه خیام 9,280,000,000     21405-1402/06/18 خاتمه پیمان
23 زیرسازی،ترمیم،آسفالت معابرشهری  انبوه سازان دیارشرق ایرانیان 6,400,000,000     22017-1402/06/22 60%
24 بهسازی محوطه پارک ارغوان وافلاک نما مهاب سازه 7,000,000,000     19993-1402/06/06 70%
25 خرید پایه چراغ جهت بلوارکمربندی مرحله دوم آریانور پدیده روشنایی 30,000,000,000       100%
26 اجرای چراغ فرماندهی ونصب دوربین های نظارت تصویری وتعمیر ونگهداری تجهیزات مرکز مدیریت ترافیک وحمل ونقل هوشمند دقیق ابزار خیام 7,031,500,000     22699-1402/06/28 80%
27 دیوارگذاری اطراف کارخانه آسفالت واراضی سطح شهر آکام گستر بارثاوا 11,600,000,000     23783-1402/07/06 50%
28 ساخت وتکمیل پارک مزارقلعه نو همت 10,000,000,000     24677-1402/07/12 70%
29 انجام آزمایشگاه فنی وکنترل کیفی پروژه های عمرانی مهندسین مشاور الماس بنیان شرق 5,000,000,000     26119-1402/07/22 30%
30 اجرای کانال سیمتری طالقانی وسطح شهر استحکام بنا رایا شرق  9,200,000,000     30744-1402/08/23 70%
31 بهسازی آیلند بلواربعثت ،اجرای کفپوش وجدول کله قندی دربلوار بعثت ،حدفاصل خیابان 17شهریور تا میدان حافظ وسطح شهر آبادسازه نوین برتر بهادر 9,200,000,000     30350-1402/08/21 85%
32 اجرای جدول کانیوو در جنوب کمربندی امام رضا وسطح شهر کارن سازان 9,200,000,000     30366-1402/08/21 100%
33 بهسازی پیاده راه ها،معابرحدفاصل تقاطع میثم تمارتا خ شهید فهمیده وعطار وشریعتی وسطح شهر به صورت پراکنده آسال بنای سرین 9,280,000,000     28245-1402/08/07 60%
34 بهسازی پیاده راه ها،معابرحدفاصل میدان خیام تا حافظ،خ مدرس وسطح شهر به صورت پراکنده شرکت همت 9,280,000,000     28008-1402/08/06 80%
35 بهسازی پیاده راه ها،معابرحدفاصل فردوسی شمالی وجنوبی ،خیابان ارگ  وسطح شهر به صورت پراکنده شرکت همت 9,280,000,000     28013-1402/08/06 90%
36 اجرای کفپوش وپیاده رو سازی خیابان امام خمینی حدفاصل میدان خیام تا پنجراه وسطح شهر میزبان مهرشرق 9,200,000,000     31820-1402/09/01 90%
37 پخش آسفالت درمعابربه صورت مکانیزه ایده سازان یغما 9,280,000,000     32473-1402/09/06 25%
38 بهسازی پیاده راه ها،معابر وپارک ها حهت بهبود حرکت توانیابان درسطح شهر عمران سازه خیام شهر 9,280,000,000     31400-1402/08/28 50%
39 اجرای جدول،کله قندی،کفپوش،کانیوو،جدول تک جهت اصلاح هندسی درمعابرشهری درحدفاصل اتوبان وجنوب شهر کهن نقش نیشابور 6,400,000,000     33101-1402/09/11 60%
40 خرید،حمل،نصب وراه اندازی ماشین آلات تولید آسفالت حسن علیزاده 165,000,000,000     35059-1402/09/23 100%
41 اجرای جدول کانیوو درجنوب قلکه فردوسی وسطح شهر  استحکام بنا رایا شرق 9,200,000,000     36625-1402/10/5 70%
42 زیرسازی وترمیم آسفالت معابرسطح شهر به صورت پراکنده حدفاصل  اتوبان تا سیمتری چابک جیران دل آرا 11,600,000,000     36827-1402/10/06 50%
43 مناقصه بازسازی مقبره آرامگاه عطار   82,000,000,000     33680-1402/09/14 20%
  تکمیل ساختمان شهرداری منطقه دو واقع در فردوسی شمالی میزبان مهرشرق 5,434,066,163     44531-1402/12/01 50%
  دیواریک آجره با بلوک سیمانی سایت زباله درسطح شهر کهن نقش نیشابور 5,500,000,000     44750-1402/12/02 10%
10 خریدماسه دوبارشور شرکت گروه صنعتی مصالح وبتن تفضل 11,600,000,000     44751-1402/12/02 5%
9  اجرای کانال وجدول کانیوو در بلوار شهید بهشتی وسطح شهر شرکت آسفالت گستران خیام نیشابور 20,000,000,000     43136-1402/11/18 50%
8 اجرای عملیات زیرسازی ،لکه گیری ومرمت آسفالت به روش بازیافت در محل با دستگاه مکانیزه شرکت راه سازی وساختمانی یغما 12,000,000,000     42265-1402/11/14 65%
7  اجرای کفپوش وپیاده رو سازی بلوارجانبازان وسطح شهر شرکت گروه صنعتی مصالح وبتن تفضل 20,000,000,000     44730-1402/12/02 5%
جمع کل 716,370,566,163