مهاجرت به کانادا
 • علی مختاری
 • معاون توسعه مدیریت و منابع اسبق
 • تلفن تماس : 051-42214450
 • فکس :
 • رایانامه :
 • موبایل :

سوابق تحصیلی :

 • کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور 1397

سوابق اجرایی :

 • مدیر حوزه شهردار 1393-1378
 • مشاور شهردار نیشابور
 • مدیرعامل فرهنگسرای سیمرغ شهرداری نیشابور
 • سرپرست سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری نیشابور
 • رئیس هیئت پرورش اندام و بدنسازی شهر نیشابور
 • معاونت معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری نیشابور