مهاجرت به کانادا
  • سارا کلیدری
  • مدیر امور اداری و منابع انسانی
  • تلفن تماس : 42222003 داخلی 1241
  • فکس :
  • رایانامه :
  • موبایل :

سوابق تحصیلی :

  • کارشناسی ارشد مدیریت EMBA - دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور 1397

سوابق اجرایی :

  • مسئول کارگزینی شهرداری نیشابور-