• کد خبر : 5296
  • 1399/12/09

برگزاری جلسه کارگروه‌های تخصصی طرح بهار تا بهار شهرداری نیشابور

🔻برگزاری جلسه کارگروه های تخصصی طرح بهار تا بهار شهرداری نیشابور

🔸در این جلسه مدیران حوزه های خدمات شهری ، عمران ، ترافیک ، فرهنگی و زیباسازی شهری گزارش آخرین وضعیت برنامه های اجرایی خود در این طرح را اعلام نمودند. علی نجفی شهردار نیشابور نیز ضمن ارائه راهکارهای لازم بر همکاری بین کارگروه ها جهت اجرای دقیق و براساس برنامه زمان بندی طرح های بهار تا بهار تاکید نمود.

نویسنده : شادی

پیوستها :

1
برگزاری جلسه کارگروه‌های تخصصی طرح بهار تا بهار شهرداری نیشابور
2
برگزاری جلسه کارگروه‌های تخصصی طرح بهار تا بهار شهرداری نیشابور
3
برگزاری جلسه کارگروه‌های تخصصی طرح بهار تا بهار شهرداری نیشابور
4
برگزاری جلسه کارگروه‌های تخصصی طرح بهار تا بهار شهرداری نیشابور
دیدگاه

0 دیدگاه