• کد خبر : 4980
  • 1399/06/04

مزایده عمومی نوبت اول اتوبوس دو چرخه


پایان اعتبار آگهی : ۱۳۹۹/۰۶/۰۵

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نیشابور برابر مجوزهای اخذ شده در نظر دارد یک دستگاه اتوبوس دوچرخه با مشخصات ذیل را از طریق مزایده به صورت اجاره ماهیانه واگذار نماید.

نویسنده : شادی

الزامات :

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه