• کد خبر : 4749
  • 1399/3/31

گزارش به شهروندان

فعالیت  اکیپ های پخش آسفالت سازمان عمران شهرداری نیشابور طی روزهای ۲۶ الی ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

🔸 تکمیل عملیات آسفالت مسیر دوچرخه جاده باغرود

🔸 آسفالت خیابان امام خمینی ۲۹

🔸آسفالت دور میدان بی بی شطیطه

🔸آسفالت پاستور ۲/۹

🔸عملیات زیرسازی آسفالت انتهای بولوار بعثت

🔸عملیات زیر سازی آسفالت مهران ۱۳/۱۲ و مهران ۱۳/۶

🔸 عملیات زیرسازی آسفالت بلوار جمهوری اسلامی ۳/۱۰

🔸عملیات زیرسازی آسفالت  نوید ۱۵

نویسنده : 1111111111

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه