• کد خبر : 4524
  • 1399/01/26

مناقصه واگذاري كليه امور بيمه اي خود و سازمانهاي تابعه


پایان اعتبار آگهی : ۱۳۹۹/۰۲/۰۷

شهرداري نيشابور درنظر دارد نسبت به واگذاري كليه امور بيمه اي خود و سازمانهاي تابعه اعم از بيمه نامه تكميل درمان كاركنان و همچنين ساير بيمه نامه هاي ثالث و مسئوليت مورد نياز در سال 99 (بالغ بر 150 بيمه نامه) از طريق برگزاري مناقصه به شركت بيمه معتبر اقدام نمايد.

نویسنده : شادی

الزامات :

پیوستها :

1
2
3
4
5
6
دیدگاه

0 دیدگاه