• کد خبر : 4439
  • 1398/12/13

"آگهي مناقصه" واگذاري عمليات حسابرسي داخلي و مشاوره مالي


پایان اعتبار آگهی : ۱۳۹۸/۱۲/۲۱

شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به واگذاري عمليات حسابرسي داخلي و مشاوره مالي  خود (در سالهاي 98و 99)به موسسه حسابرسي واجد صلاحيت اقدام نمايد، لذا بدينوسيله از كليه موسسات حسابرسي داراي رتبه يك كه واجد صلاحيت فني و قانوني هستند دعوت به عمل مي آيد ...

نویسنده : شادی

الزامات :

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه