• کد خبر : 4412
  • 1398/11/22

مزایده اموال مازاد کشتارگاه و سازمان های تابعه شهرداری نیشابور


پایان اعتبار آگهی : ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

شهرداري نيشابور درنظر دارد برابر مصوبه شورای اسلامی شهر اموال مازاد کشتارگاه و سازمان های تابعه خود را از طریق مزایده کتبی به بالاترین پیشنهاد و با شرایط مندرج در فایل پیوست به فروش برساند...

نویسنده : شادی

الزامات :

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه