• کد خبر : 4007
  • 1398/06/10

سه شنبه های پاسخگو با حضور سید هادی درودی رئیس شورای اسلامی شهر نیشابور

سه شنبه های پاسخگو با حضور سید هادی درودی رئیس شورای اسلامی شهر نیشابور در سامانه 137 شهرداری 

سه شنبه 98/6/12 ساعت 9 الی 11

نویسنده : شادی

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه