آگهی مناقصه نوبت دوم

سازمان مدیریت پسماند شهرداری نیشابور در نظر دارد عملیات زنده گیری و نگهداری موقت سگ های ولگرد در سطح شهر را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط  واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان می توانند....

دیدگاه

0 دیدگاه