اعمال تسهیلات تشویقی وافزایش ساعات کار اداری در شهرداری نیشابور با هدف رونق ساخت و ساز در شهر

افزایش ساعت کار اداری

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه