ارتباط مستقیم تلفنی با اعضای شورای اسلامی شهر در سامانه مردمی 137

ارتباط مستقیم تلفنی با اعضای شورای اسلامی شهر در سامانه مردمی 137 ؛ جهت پاسخگویی به شهروندان

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه