• کد خبر : 1084
  • 2018-07-05

حضور اعضای شورای اسلامی شهر جهت تبریک روز ملی شهرداری ها

همزمان با 14 تیر روز ملی شهرداری ها اعضای شورای اسلامی شهر به سالن اجتماعات شهرداری آمده و این روز را به شهردار و خدمتگزاران شهرداری و سازمان های تابعه تبریک گفتند.

پیوستها :

1
حضور اعضای شورای اسلامی شهر جهت تبریک روز ملی شهرداری ها
2
حضور اعضای شورای اسلامی شهر جهت تبریک روز ملی شهرداری ها
3
حضور اعضای شورای اسلامی شهر جهت تبریک روز ملی شهرداری ها
4
حضور اعضای شورای اسلامی شهر جهت تبریک روز ملی شهرداری ها
دیدگاه

0 دیدگاه