• سید احمد حسینی
  • مدیریت مالی
  • تلفن تماس : 42222001
  • فکس :
  • رایانامه :
  • موبایل :

سوابق تحصیلی :

  • ندارد

سوابق اجرایی :

  • ندارد

علمی پژوهشی :

  • ندارد