• زری مسئله گویان
 • مدیر سامانه 137
 • تلفن تماس : 05142234521
 • فکس :
 • رایانامه :
 • موبایل :

سوابق تحصیلی :

 • کاردانی مدیریت خانواده - دانشگاه علمی کاربردی مشهد -1393
 • کارشناسی مدیریت بازرگانی - دانشگاه غیر انتفاعی ثامن نیشابور - 1397

سوابق اجرایی :

 • مسئول آموزش فرهنگسرای سیمرغ 1394-1386
 • مدیر فرهنگسرای سیمرغ 1394
 • عضو پایگاه خبری شهرداری نیشابور 1395-1394
 • مدیر روابط عمومی شهرداری نیشابور1395-1394
 • عضو ستاد بحران شهرداری نیشابور 1395
 • مسئول امور بانوان درشهرداری نیشابور 1395-1390
 • مشاور شهردار در امور بانوان از سال 1390-تاکنون
 • رئیس مجمع مشورتی زنان شهرستان نیشابور