• کد خبر : 6097
  • 1400/06/24

مناقصه نوبت دوم

اجرای دیوارگذاری زیرگذر عماریاسر


پایان اعتبار آگهی : ۱۴۰۰/۰۷/۱۱

آگهی مناقصه نوبت دوم

شهرداری نیشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه داخلی اجرای دیوارگذاری زیرگذر عماریاسر را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذاری نماید .

نویسنده : پاکراد

الزامات :

پیوستها :

1
2
دیدگاه

0 دیدگاه