• کد خبر : 5885
 • 1400/04/21

نوبت دوم مزایده

مزايده فروش 4 دستگاه اتوبوس


پایان اعتبار آگهی : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

آگهی مزايده عمومي نوبت دوم

سازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر شهرداري نيشابور در نظر دارد تعداد 4 دستگاه اتوبوس از رده خارج شده (اسقاطي) خود را  با مشخصات ذيل را از طريق مزايده عمومی بفروش رساند.

رديف

شماره پلاك

شماره شاسي

شماره موتور

سال ساخت

وضعيت اتاق وموتور

قیمت کارشناسی(ریال)

1

994ع46

372124100082239

33593310066785

1381

فابريك- موتور گريبكس سالم

1.680.000.000

2

993ع46

37212410008293

33593310087583

1381

فابريك- موتور گريبكس سالم

1.650.000.000

3

568ع93

37212410007871

37212410007871

1381

فابريك- موتور گريبكس سالم

1.700.000.000

4

539ع93

37212410007826

33593310083124

1381

فابريك- موتور گريبكس سالم

1.700.000.000

                                                                      

شرايط لازم جهت شركت در مزايده كتبي:

 1.  متقاضیان بایستی 5% قیمت پایه را به عنوان سپرده شرکت در مزایده جهت هر دستگاه به حساب جاری سپرده 0223261277006  نزد بانک ملی به نام سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نیشابور واریز و پیشنهاد قیمت را تا پایان وقت اداری  روز شنبه مورخ 9/5/1400 در سامانه ستاد ایران (www.setadiran.ir) اعلام نماید.
 2. هزینه درج آگهی مزایده در جراید، هزینه کارشناسی  و کلیه هزینه های نقل و انتقال سند به عهده برنده مزایده می باشد.
 3. برنده مزایده می بایست حداکثر ظرف مدت سه روز بعد از ابلاغ نتیجه مزایده با واریز وجه پیشنهادی خود به سازمان مراجعه و اقدامات لازم را جهت تحویل آن از پارکینگ سازمان معمول نماید. بدیهی است سازمان می تواند در صورت تأخیر برنده جهت واریز وجه و تحویل اتوبوس ها  نسبت به واگذاری به برندگان بعدی اقدام نماید.
 4. متقاضیان می توانند همه روزه از ساعت 8 الی 13 جهت بازدید از اتوبوس هاي مذکور به پارکینگ سازمان واقع در جنب پایانه مسافربری مرکزی مراجعه فرمایند.
 5. سپرده نفرات اول تا سوم در صورت انصراف به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
 6. سپرده نفرات برنده دوم و سوم تا پرداخت مبلغ پیشنهادی نفر اول مسترد نخواهد شد و درصورت انصراف نفر اول بر اساس نظریه کمیسیون  معاملات اتوبوس  ها به نفرات بعدی  واگذار خواهد شد.
 7. آخرین مهلت اعلام پیشنهاد ها در سامانه ستاد ایران 9/05/1400 خواهد بود و کمیسیون معاملات روز يكشنبه مورخ 10/05/1400 تشکیل جلسه داده و پس از بررسی پیشنهادات، برنده مزایده را مشخص و اعلام می نماید.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن05142255700 داخلی 26 تماس حاصل نمایند و یا به نشانی نیشابور- بلوار کمربندی امام رضا (ع) ساختمان اداری پایانه مسافربری مرکزی به امور حقوقی و قرارداد ها مراجعه نمایند.

نویسنده : پاکراد

الزامات :

  1
  سازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر شهرداري نيشابور در نظر دارد تعداد 4 دستگاه اتوبوس از رده خارج شده (اسقاطي) خود را با مشخصات ذيل را از طريق مزايده عمومی بفروش رساند.

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه