• کد خبر : 5706
  • 1400/04/06

مناقصه به كارگيري راننده به همراه خودروهاي سبك و سنگين


پایان اعتبار آگهی : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

شهرداري نيشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه نسبت به بكارگيري راننده به همراه خودروهاي سبك و سنگين مورد نياز خود بصورت پيمانكاري جهت ستاد، مناطق و سازمان ها از طريق برگزاري مناقصه اقدام نمايد. لذا از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي واجد صلاحيت دعوت به عمل مي آيد جهت دريافت اسناد مناقصه و ارائه پيشنهاد قيمت به  سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس (www.setadiran.ir)  مراجعه نمايند. همچنين اطلاعات مناقصه بر روي سايت شهرداري نيشابور به آدرس www.neyshabur.ir نيز قابل دسترس مي باشد. كليه جزئيات در اسناد مناقصه درج شده است.

اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد صلاحيت جهت شركت در مناقصه شامل:

1- شركتهاي حمل و نقل درون شهري

2- تاكسي تلفني هاي داراي پروانه كسب

3- اشخاص حقيقي داراي مجوز از سازمان حمل و نقل بار و ترافيك شهري

4- ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي كه از مراجع قانوني ذيربط داراي مجوز حمل و نقل درون شهري مي باشند.

  • مهلت دريافت اسناد مناقصه : از تاريخ درج آگهي لغايت پايان وقت اداري (ساعت 13) روز پنجشنبه 1400/4/24
  • آخرين مهلت ارائه پيشنهاد قيمت از طريق سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir : پايان وقت اداري (ساعت 14) روز دوشنبه 1400/4/28
  • هزينه آگهي مناقصه به عهده برندگان مناقصه مي باشد.

رديف

نوع و مدل خودروهاي مورد نياز

تعداد

1

سواري مدل 90 شمسي به بالا شامل: سمند- پژو 405- ال 90- 206

به جز تاكسي، پرايد، پژو آردي، پي كي و پيكان

68 دستگاه

2

نيسان مدل 88 شمسي به بالا 4 دستگاه

3

خاور داري اتاق كمپرسي مدل 82 شمسي به بالا 2 دستگاه

4

تراكتور بيل عقب مدل 77 شمسي به بالا 1 دستگاه

5

كاميون ده تن مدل 77 شمسي به بالا (كمپرسي) 3 دستگاه

6

وانت پيكان مدل 87 شمسي به بالا 8 دستگاه

7

مزدا دوكابين مدل 89 شمسي به بالا 13 دستگاه
8 خودرو تخليه چاه فاضلاب مدل 67 شمسي به بالا 1 دستگاه
9 نيسان كمپرسي مدل 88 شمسي به بالا 4 دستگاه
10 لودر 1 دستگاه
11 تانكر آبياري 14/000 ليتري 6 دستگاه
12 تانكر آبياري 20/000 ليتري 2دستگاه
13 خاور آبياري 5/000 ليتري 1 دستگاه
14 بيل بكهو 1 دستگاه
15 غلطك كششي زيرسازي با تراكتور 1 دستگاه
نویسنده : پاکراد

الزامات :

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه