• کد خبر : 5658
  • 1400/03/29

فراخوان توان سنجي پيمانكار اجراي طرح اجراي طرح پلاك گذاري املاك شهر نيشابور GNAF


پایان اعتبار آگهی : ۱۴۰۰/۰۴/۲۰

فراخوان توان سنجي فروشنده و پيمانكار اجراي طرح پلاك گذاري املاك شهر نيشابور(GNAF)

 

شهرداري نيشابور در نظر دارد از طريق برگزاري فراخوان توان سنجي نسبت به برگزاري مناقصه هاي:

1- اجراي پروژه بهنگام سازي كدهاي پستي ده رقمي، اختصاصي و نصب پلاك آبي املاك شهر نيشابور بر اساس نظامنامه كد پستي شركت ملي پست كشور

2- خريد پلاك هاي مربوطه به تعداد حدود 110/000 پلاك

اقدام نمايد لذا در اين مرحله از كليه اشخاص حقوقي واجد صلاحيت قانوني، فني و مالي دعوت بعمل مي آيد از تاريخ انتشار آگهي لغايت پايان وقت اداري مورخ 1400/4/20 نسبت به ارسال مدارك ذيل به دبيرخانه ستاد شهرداري واقع در نيشابور- ميدان امام خميني (ره)- ساختمان شهرداري جهت توان سنجي اقدام نماييد.

مدارك لازم جهت توان سنجي:

1- اساسنامه و آگهي آخرين تغييرات شركت (شرط لازم)

2- تاييديه كتبي از اداره پست جهت اجراي طرح (شرط لازم)

3- سوابق و روزمه اعضاي هيات مديره و مدير عامل (5 امتياز )

4- سوابق و رزومه مثبته شركت من جمله: كپي برابر اصل قراردادهاي منعقده قبلي مرتبط با موضوع آگهي و رضايتنامه هاي كارفرمايان قبلي (70 امتياز )

5- مستندات مثبته كه دلالت بر توانايي مالي شركت نمايد شامل: اسناد مالكيت، پرينت حساب بانكي، گواهي نداشتن چك برگشتي و ... (25 امتياز )

توان سنجي توسط كميته مربوطه در شهرداري نيشابور صورت مي پذيرد و حداقل امتياز جهت شركت در مناقصه 80 از 100 امتياز مي باشد. ضمناً مناقصه و كشف قيمت از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت  (IR.www.setadiran پس از انجام توان سنجي برگزار خواهد شد.

نویسنده : پاکراد

الزامات :

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه